Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Pisiewicz
Miejsce urodzenia: Zwoleń
Data urodzenia: 04-09-1904
Imię ojca: Jan
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjno-śledcze PUBP w Kożuchowie dotyczą organizacji „Podziemny Związek Walki Młodych”, zakres chronologiczny: 1949-1955. Franciszek Pisiewicz współpracował z nielegalną organizacją „Podziemny Związek Walki Młodych” na terenie Nowej Soli, m.in. poprzez przekazywanie amunicji. W/w nie poinformował władz o istnieniu nielegalnej organizacji. Materiały operacyjno-śledcze zostały zarchiwizowane pod sygnaturą 5249/III. IPN Po 030/133 t. 2, 3 , 4 (5249/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu dotyczące Franciszka Pisiewicza z 1949 roku. Śledztwo przeciwko Franciszkowi Pisiewiczowi prowadził PUBP w Kożuchowie, nadzorowany przez Wojskową Prokuraturę Rejonową we Wrocławiu. Franciszek Pisiewicz został aresztowany w kwietniu 1949 przez Organa Bezpieczeństwa Publicznego w Kożuchowie. W toku śledztwa ustalono, że Franciszek Pisiewicz przechowywał amunicję, którą następnie przekazał organizacji „Podziemny Związek Walki Młodych”. Ponadto ustalono, że Franciszek Pisiewicz nie zameldował władz o istnieniu w/w organizacji. Sprawa zakończyła się skierowaniem w lipcu 1949 aktu oskarżenia do sądu. IPN Wr 155/469 (Pr II 574/49).
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z lat 1945-1953 dotyczą Franciszka Pisiewicza. Na mocy wyroku z dnia 25.07.1949 Wojskowego Sądu Rejonowego, za udzielanie pomocy organizacji Podziemny Związek Walki Młodych” i niezawiadomienie władz o jej istnieniu, Franciszek Pisiewicz został skazany na 6 lat więzienia. Na mocy ustawy o amnestii, Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu w dniu 28.05.1953 złagodził karę pozbawienia wolności do lat 4. Franciszek Pisiewicz został zwolniony z więzienia 05.06.1953. IPN Wr 21/3557 (SR 607/49).
Materiały operacyjne WUBP we Wrocławiu z lat 1949-1950 dotyczą organizacji działającej na terenie Kożuchowa „Podziemny Związek Walki Młodych”. W aktach został wymieniony Franciszek Pisiewicz jako współpracownik w/w organizacji. Z uwagi na to, że członkowie organizacji odbyli kary pozbawienia wolności, postanowieniem z dnia 08.01.1960 zamknięto sprawę agenturalnego rozpracowania i przekazano sprawę do archiwum pod sygnaturą 62851/II. IPN Wr 024/3845 (62851/II).
Opracowanie wewnątrzresortowe Wydziału „C” KWMO we Wrocławiu z lat 1974-1976 dotyczy organizacji działającej na terenie powiatu Kożuchów w latach 1948-1949 pod nazwą „Podziemny Związek Walki Młodych”. W aktach znajdują się informacje o współpracy Franciszka Pisiewicza z w/w organizacją. IPN Wr 049/47 (F-47).
Materiały administracyjne Wydziału „C” KWMO w Zielonej Górze. Charakterystyka nr 82 nielegalnej organizacja pod nazwą „Podziemny Związek Walki Młodych”, działającej w latach 1948-1949 na terenie Nowej Soli. Franciszek Pisiewicz występuje w aktach jako pomocnik organizacji. IPN Po 060/119 T. 15/1 (162/11 p. 1, charakterystyka nr 82).
.