Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Paweł
Nazwisko: Raczkowski
Nazwisko rodowe: Raczkowski
Miejsce urodzenia: Sanok
Data urodzenia: 29-06-1926
Imię ojca: Michał
Imię matki: Waleria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego m.in. przeciwko Piotrowi Raczkowskiemu od 20.12.1948 przez PUBP w Sanoku. Wymieniony był aktywnym członkiem Polskiej Armii Wyzwoleńczej w latach 1950-1951 na terenie pow. sanockiego. Posiadał nielegalnie broń palną oraz wspólnie z innymi członkami ugrupowania brał udział w zdobyciu maszyny do pisania mającej służyć celom organizacyjnym. Dokumentację dot. w/w złożono w archiwum do nr 8801/śl w dniu 25.07.1951, a finalnie skomasowano ją pod sygn. 2446/III (wraz z dokumentacją dot. innych członków organizacji). IPN Rz 03/10 t. 1-3 (2446/III).
Akta sprawy sądowej prowadzonej m.in przeciwko Piotrowi Raczkowskiemu przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 08.02.1951, a następnie Sąd Wojewódzki w Rzeszowie. W/w. postawiono zarzut (akt oskarżenia z dnia 04.05.1951) przynależności do organizacji pn. "Polska Armia Wyzwoleńcza", przechowywanie broni bez zezwolenia oraz udział w akcji, której celem było zdobycie maszyny do pisania z Muzeum Ziemi Sanockiej, która miał zostać wykorzystana do pisania ulotek antypaństwowych oraz pogróżek skierowanych do osób współpracujących z UB. Za powyższe, wyrokiem z dnia 31.05.1951 skazany na na 9 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 oraz przepadek mienia. Na mocy amnestii karę więzienia złagodzono do lat 6. Dokumenty w aktach sądowych pochodzą z okresu 08.02.1951 - 02.11.1960. IPN Rz 107/1252 (Sr. 243/51).
Piotr Raczkowski został aresztowany w dniu 08.02.1951, w związku z powyższym informacja ta została odnotowana w Księdze kontrolnej osób zatrzymanych przez PUBP w Sanoku prowadzonej za lata 1951-1954. IPN Rz 50/72.
Zapisy dot. Piotra Raczkowskiego znajdują się w Repertorium ogólnym oraz Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1951. Wymieniony zasądzony wyrok odbywał w więzieniu w Sanoku, Rawiczu, Nowogardzie i Szczecinie. IPN Rz 65/11, IPN Rz 65/23.
Fakt pobytu w/w w Centralnym Więzieniu w Rawiczu odnotowany został w aktach ewidencyjnej powyższej jednostki penitencjarnej tj.: w Księdze głównej więźniów z lat 1952-1953 oraz Skorowidzu do księgi głównej więźniów 1951-1952. IPN Po 3/39, IPN Po 3/48.
Charakterystyka faktologii Nr 101 organizacji młodzieżowej pod nazwą - Polska Armia Wyzwoleńcza (PAW) działająca w okresie od kwietnia 1947 do lutego 1951 na terenie pow. sanockiego. Organizacja miała na celu zmianę ustroju PRL. Raczkowski Piotr do organizacji wstąpił w kwietniu 1950. Uczęszczał na spotkania, w czasie których słuchano BBC i radia Wolna Europa. W swoim zabudowaniu przechowywał broń, brał również udział akcji organizacji, której celem było zdobycie maszyny do pisania. IPN Rz 0172/102/J (CHF-101).
.