Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Feliks
Nazwisko: Bakalarczyk
Miejsce urodzenia: Jeżowe
Data urodzenia: 30-09-1927
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Feliks Bakalarczyk występuje w materiałach kontrolno-śledczych jako jeden z członków organizacji młodzieżowej pn. "Orlęta" placówki o kryp. "Wilno" w powiecie niżańskim. W ramach akcji likwidacyjnej "nielegalnego" związku został przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa aresztowany. Sprawę prowadził WUBP/WUdsBP w Rzeszowie w okresie od 06.10.1949 do 10.03.1950. Z zapisów ewidencyjnych wynika, iż na Feliksa Bakalarskiego w dniu 15.09.1955 założona została sprawa ewidencyjo-obserwacyjna o nr 485/55. Była ona prowadzona przez PDdsBP w Nisku, a w kolejnych latach przejęta została przez Referat ds. Bezpieczeństwa w Nisku. Materiały śledcze i operacyjne złożono w archiwum pod sygn. 1692/III. IPN Rz 03/6 (1692/III).
Akta prokuratorskie w sprawie karnej prowadzonej przeciwko F. Bakalarczykowi podejrzanemu m.in. o członkostwo w organizacji "Orlęta" oraz nielegalne przechowywanie broni palnej. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie z dnia 01.07.1950 aresztowany, a w dniu 28.07.1950 postawiony przez PUBP w Nisku w stan oskarżenia. Akta prowadzono do 18.09.1950. IPN Rz 108/5813 (Pr.II 307/50).
Akta sądowe dot. Feliksa Bakalarczyka prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie w okresie 22.06.1950 - 21.05.1953. Wyrokiem sądu z dnia 12.09.1950 skazany został na 5 i pół roku pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Na mocy amnestii, postanowieniem WSR w Rzeszowie z dnia 21.05.1953, karę więzienia zmniejszono do 3 i pół roku. Zasądzony wyrok odbywał w więzieniu w Rzeszowie (od 12.09.1950), we Wronkach (od 29.11.1950), w Potulicach ( 11.10.1951) i w Piechcinie (06.11.1951). Zwolniony 04.09.1953 IPN Rz 107/1124 (Sr.435/50), karta D.W.68 z kartoteki skazanych Centralnego Zarządu Więziennictwa MSW.
Informacje dotyczące F. Bakalarczyka zamieszczone są w w Terminarzu spraw oraz Księdze kontrolnej Biura Ewidencji prowadzonych przez PUBP w Nisku w latach 1946-1954, jako zatrzymany 26.06.1950 w związku z podejrzeniami o działalność antykomunistyczną. IPN Rz 50/41 (215), IPN Rz 50/42 (216).
Fakt pobytu w/w w Centralnym Więzieniu we Wronkach został odnotowany w Księdze głównej II więźniów karnych prowadzonej za lata 1949-1950, Księdze głównej więźniów za okres lat 1951-1952, Skorowidzu więźniów Więzienia we Wronkach 1945-1950 oraz Skorowidzu do księgi więźniów dot. okresu 1951-1953. IPN Po 3/62, IPN Po 3/63, IPN Po 3/69, IPN Po 3/70.
Zapisy dot. ww. znajdują się w aktach ewidencyjnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, tj.: Repertorium Pr II, Repertorium wykonania kar (Repertorium "W") oraz Wykazie osób aresztowanych z 1950 rok. IPN Rz 65/9, IPN Rz 65/22, IPN Rz 65/56.
Spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Bydgoszczy przekazanych do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz KW MO w Bydgoszczy za lata 1945-1964. F. Bakalarczyk występuje w materiałach jako osadzony w Ośrodku Pracy Więźniów (OPW) w Piechcinie w okresie od 07.05.1950 do 04.09.1953. IPN By 40/10.
Charakterystyka faktologii Nr 19 organizacji młodzieżowej pod nazwą "Orlęta" działającej w latach 1946-1951 na terenie pow. Nisko, Łańcut, Tarnobrzeg, Krosno, Biłgoraj. Celem organizacji była walka z ówczesnym ustrojem poprzez drukowanie pism antykomunistycznych oraz działania wymierzone w komunistycznych działaczy. Ww. był członkiem organizacji od wiosny 1948 do jesieni kolejnego roku na terenie miejscowości Jeżowe w pow. niżańskim. Dokumentacja została opracowana przez Wydział "C" KW MO w Rzeszowie w latach 1973-1976. IPN Rz 05/37 (CHF-19).
.