Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Sawicki
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 12-09-1946
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Znaczek" założona na wniosek Wydziału V KW MO w Rzeszowie w dniu 05.08.1982. Materiały dotyczą noszenia na ubraniach roboczych znaczków NSZZ "Solidarność" przez Zdzisława Sawickiego i innych członków załogi Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego "Predom-Zelmer" w Rzeszowie, na znak protestu wobec wprowadzenia stanu wojennego i zawieszenia działalności związku. Zjawisko to uznane zostało przez Służbę Bezpieczeństwa jako niebezpieczne w związku z tym, iż mogło wpływać mobilizująco do podejmowania innych działań na rzecz reaktywowania "Solidarności", a ponadto miało tendencję do rozszerzania się na innych pracowników zakładu. Sprawę wobec wyżej wymienionych skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Rzeszowa. Zdzisław Sawicki w dniu 25.08.1982 ukarany został grzywną wys. 3,5 tys. zł oraz pokryciem kosztów postępowania w wys. 150 zł. Prowadzenie sprawy zakończono 03.03.1983. Akta złożono do archiwum pod sygn. 16950/II. IPN Rz 00141/2292/J (16950/II).
.