Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Skalny
Miejsce urodzenia: Bukowina
Data urodzenia: 16-08-1917
Imię ojca: Józef
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Powiatowe Urzędy Bezpieczeństwa w Tarnobrzegu, Nisku oraz WUBP w Rzeszowie w sprawie osoby trzeciej zaangażowanej w działalność Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" ( WiN). Władysław Skalny występuje jako jeden z członków tej organizacji z terenu Rozwadowa (pow. tarnobrzeski). Sprawę prowadzono w okresie 12.02.1948 - 26.01.1950. Materiały sprawy złożono do archiwum WUBP w Rzeszowie w dniu 26.01.1950 do nru 6704, a następnie 20.09.1967 przerejestrowano do sygn. 1495/III. IPN Rz 046/763 (1495/III).
Akta prokuratorskiego nadzoru dot. m.in Władysława Skalnego. Wymieniony został oskarżony (30.04.1948) o to, że od wiosny 1946 do chwili aresztowania tj. do 26.02.1948 należał na terenie Rozwadowa do nielegalnej organizacji Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" (WiN) oraz o utrzymywanie kontaktów z kierownikiem Rady WiN na powiat Nisko, od którego to miał otrzymywać podziemną prasę ("Orzeł Biały", "Ku Wolności"), którą następnie czytał. Materiały sprawy prowadziła Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie w okresie 17.02.1948 - 13.11.1950. IPN Rz 108/3607 (Pr-674/48).
Akta sądowe w sprawie Władysława Skalnego i osób trzecich. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 28.06.1948 za przynależność do organizacji WiN skazany na 4 lata pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na rok oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Na mocy amnestii karę więzienia darowano w całości. Dokumenty znajdujące się w aktach sprawy sądowej pochodzą z okresu 12.02.1948 - 05.09.1963. IPN Rz 107/711 (Sr. 454/48).
Zapisy odnoszące się do w/w znajdują się w Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Nisku za lata 1946-1954 oraz Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Nisku za lata 1946-1954 w związku z zatrzymaniem przez funkcjonariuszy PUBP w Nisku (28.02.1948). W dniu 05.05.1948 skierowany do więzienia w Rzeszowie. IPN Rz 50/41 (215), IPN Rz 50/42 (216).
Wpisy dot. W. Skalnego znajdują się aktach ewidencyjnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, tj. w: Repertorium prowadzonym za rok 1948 , Wykazie osób aresztowanych w latach 1947-1948 oraz w Skorowidzu spraw karnych za rok 1948. IPN Rz 65/5 t. 1, IPN Rz 65/54, IPN Rz 65/69.
W. Skalny wymieniony jest w Księdze głównej więźniów śledczych Więzienia w Rzeszowie z roku 1948 jako osadzony. IPN Rz 190/52.
Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK) nr rej 23867, założona w dniu 18.12.1963 na Władysława Skalnego, księdza-katechetę w Parafii Farnej w Rzeszowie. Ww. znalazł się w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa ze względu na przynależność ww. do organizacji WiN. Materiały sprawy złożono do archiwum WUSW w Rzeszowie w dniu 13.03.1985 pod sygn. 17249/II w związku ze śmiercią ww. Materiałów o sygn. 17249/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KW MO Rzeszów w latach 1977-1978 zawierające Charakterystykę Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy Władysława Skalnego, członka AK, a następnie WiN (do lipca 1946) pełniącego w organizacji funkcję informatora. IPN Rz 05/6 (CHF-3 t. 5).
.