Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Marian Stefan
Nazwisko: Białek
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 26-08-1952
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Otylia
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 26.07.1972. Członek zakładowej organizacji ZMS przy Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Łodzi (dalej: OPPM) 1969-1976. Pełnił tam następujące funkcje: członek Zarządu Zakładowego (dalej: ZZ) ZMS, wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych ZZ ZMS, przewodniczący Koła ZMS w Wytwórni Konserw. Członek Komisji Organizacyjnej ZD ZMS Łódź-Polesie - brak bliższych danych.

Przebieg szkolenia partyjnego:

Słuchacz WUML - 1986.

Przebieg kariery partyjnej:

Wszystkie funkcje partyjne Marian Białek pełnił w OPPM w Łodzi. Kilka z nich zostało wymienionych w życiorysie bez dat początkowych. Są to:

Członek Egzekutywy POP PZPR przy OPPM w Łodzi - brak bliższych danych.

I sekretarz POP PZPR przy OPPM w Łodzi - brak bliższych danych.

Członek Egzekutywy KZ przy OPPM w Łodzi - brak bliższych danych.

 Ad 1. Jako członek Plenum pracował w Komisji Skarg i Interwencji [przy KD PZPR Łódź-Polesie]

 Ad 2. W źródle brak daty początkowej. W 1986 roku powołano jeden organ kontrolno-rewizyjny zamiast dotychczasowych komisji kontroli partyjnej i komisji rewizyjnej. Jesienią 1986 w komitetach zakładowych, dzielnicowych, miejskich i wojewódzkich zwoływano konferencje sprawozdawczo-wyborcze w celu wyboru nowych władz  - w tym właśnie wyboru komisji kontrolno-rewizyjnych.

Ad 3. Sekretarz organizacyjny KZ PZPR przy OPPM w Łodzi przez dwie kadencje - brak bliższych danych. Od 16.06.1986 pełnił jednocześnie obowiązki I sekretarza KZ PZPR w tejże instytucji.

Ad 4. Wybrany na X zakładowej konferencji sprawozdawczo-wyborczej w dn. 23.10.1986, a następnie oddelegowany z dn. 01.01.1987 na etat partyjny.

Źródło:  AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10563.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Plenum Komitet Dzielnicowy Polesie Łódź PZPR 1983 1986 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10563, k. 5 (życiorys), 21 (kwestionariusz osobowy).
Członek Dzielnicowa Komisja Kontrolno-Rewizyjna Komitet Dzielnicowy Polesie Łódź PZPR 1986 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10563, k. 5.
P.O. I Sekretarza KZ przy Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego Łódź PZPR 16-06-1986 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10563, k. 5.
I Sekretarz KZ przy Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego Łódź PZPR 23-10-1986 14-01-1990 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10563, k.1 (świadectwo pracy), 5, 18 (wniosek o zatwierdzenie na stanowisko I sekretarza KZ).
.