Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław
Nazwisko: Walicki
Miejsce urodzenia: Mińsk Mazowiecki
Data urodzenia: 11-10-1903
Imię ojca: Adolf
Imię matki: Aniela
Znany/a też jako:
Lurdecki

Dodatkowe informacje:

Walicki Wacław znany też jako: Pogorzelski,Lurdecki,Lukrecki, Ludecki ps. ,,Tereso", ps. ,,Druh Michał" ps. ,,Michał", ps. ,,111".

 Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy śledczej prowadzonej przez Dep. Śledczy MBP w Warszawie przeciwko zatrzymanemu w dniu 22.06.1948 w Solicach Zdroju (Szczawnie Zdroju) Wacławowi Walickiemu, posługującemu się dokumentami na nazwisko Lurdecki, podejrzanemu o "obcy wywiad". Prowadzenie sprawy zakończono 12.06.1948, a sporządzony przez of. śledczego MBP akt oskarżenia przekazano do Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie. Do akt dołączona jest sprawa operacyjna o sygn. arch. 12186/II, zawierająca pisma Dep. I MBP do WUBP w Gdańsku i we Wrocławiu dot. zorganizowania zasadzki na Wacława Walickiego oraz kopie przesłuchań ww. IPN BU 0259/351 (3474/III), IPN BU 01236/839 (1409/3, 3474/III) mikrofilm.
Materiały operacyjne dot. zasadzki i zatrzymania Wacława Lurdeckiego (Walickiego) w dniu 22.06.1948 w Solicach Zdrój (Szczawnie Zdrój). IPN Wr 024/450 (171759/II).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 08.09.1949 Wacław Walicki został uznany winnym m.in. tego, że "od końca 1946 r. do 22.VI.1948 r. na terenie Polski przez udział w reakcyjnym związku Okręgu Wileńskiego A.K. w charakterze adiutanta dowódcy i kierownika ekipy rozpoznawczej pod pseudonimami >Tereso< i >111<, w charakterze ponadto płatnika pieniędzy organizacyjnych, opiekuna wchodzącej w skład związku kilkunastu-osobowej grupy młodzieżowej, organizatora odpraw i kontaktów między innymi z dowódcą band leśnych Szendzielarzem Zygmuntem pseudo >Łupaszko< usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego" i skazany na karę łączną karę śmierci z pozbawieniem praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze wraz z przepadkiem mienia. Dnia 30.11.1949 Sąd Najwyższy postanowił rewizję ww. "pozostawić bez uwzględnienia", a po poprawieniu kwalifikacji prawnej czynów, "w niezmienionej część zaskarżony wyrok pozostawić w mocy". Decyzją z 17.12.1949 Prezydent RP nie skorzystał z prawa łaski w stosunku do Wacława Walickiego. Wyrok wykonano 22.12.1949 w Więzieniu w Mokotowie przez rozstrzelanie (protokół wykonania kary w aktach). Postanowieniem z 07.11.1991 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Wacława Walickiego z 08.09.1949. IPN BU 944/441-442 (Sr 1250/49 t. 1-2), IPN BU 1019/1137.
Akta więzienne Wacława Walickiego osadzonego 13.07.1948 w Więzieniu w Mokotowie, skazanego wyrokiem WSR w Warszawie z 08.09.1948 na karę śmierci. Wyrok wykonano w dniu 22.12.1949. IPN GK 919/2743 (658/138, 117/49).
Faktologie-opracowania wewnątrzresortowe dot. członków Armii Krajowej i Ośrodka Mobilizacyjnego Wileńskiego Okręgu AK sporządzone w latach 70. i 80. przez KW MO we Wrocławiu, Łodzi i Gdańsku. Wacław Walicki występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/145 (F-147), IPN BU 0179/148 (Charakterystyka Nr 147, p. 47), IPN Wr 049/147 (F-149), IPN BU 0179/150 (Charakterystyka Nr 149, p.471), IPN Wr 049/148 (F-150), IPN BU 0179/151 (Charakterystyka Nr 150, p. 472), IPN BU 0175/77 (Charakterystyka Nr 44, p.53), IPN Ld 030/280, IPN BU 0186/279 (Opracowanie Nr 280, p.280).
.