Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sylwester
Nazwisko: Bagiński
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 20-01-1948
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sylwester Bagiński, rolnik i działacz (przewodniczący NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w województwie częstochowskim w roku 1981 i 1982), figuruje w kartotekach i innych aktach ewidencyjnych SB z KW MO/ WUSW w Częstochowie z lat 1981-1989. Zapisano w nich między innymi, że Sylwester Bagiński jako "aktywny działacz Solidarności Wiejskiej" był internowany w okresie od 14 grudnia 1981 do 1 kwietnia 1982, jednak "po zwolnieniu go z miejsca odosobnienia nie zaniechał działalności związkowej i pomimo przeprowadzenia z nim rozmów ostrzegawczych wznowił kontakty z działaczami >S< na terenie całego kraju oraz zaangażował się w kolportaż nielegalnych wydawnictw". W związku z powyższym Sylwester Bagiński został "ponownie internowany w dniu 10 września 1982 r.". W kartotece MSW zanotowano, że od 16 marca 1985 Sylwester Bagiński był objęty operacyjną kontrolą SB z Wydz. VI WUSW w Częstochowie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Silwan" (nr rej. 5363). Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sylwester Bagiński figuruje jako internowany w aktach więziennych Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu z lat 1981-1982. Zapisano w nich między innymi, że Sylwester Bagiński był tam internowany w okresie od 14 grudnia 1981 do 9 kwietnia 1982 i następnie ponownie internowany w dniach od 17 września do 1 grudnia 1982 - w obu tych okresach na wniosek SB z Wydz. IV KW MO w Częstochowie. IPN Ka 42/16 (20/81), IPN Ka 42/17 (52/82).
Sylwester Bagiński występuje w wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego - prowadzonych przez Biuro Śledcze MSW w roku 1982 i 1983 oraz przez Komendę Wojewódzką MO w Częstochowie w roku 1982. IPN BU 01152/35, IPN Ka 0220/2 (CZ/C-248).
Sylwester Bagiński figuruje w aktach dochodzeniowo-śledczych SB z WUSW w Częstochowie z roku 1984 i 1985. Ww. akta zawierają między innymi obszerną charakterystykę osoby i różnych działań Sylwestra Bagińskiego w latach 1980-1984 - prowadzonych w ramach NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych i w jego tajnych strukturach w okresie stanu wojennego w gminie Panki i w województwie częstochowskim. Ta charakterystyka została sporządzona przez SB dnia 13 marca 1984. IPN Ka 09/104 (111/III).
.