Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dominik
Nazwisko: Brodaczewski
Miejsce urodzenia: Czernięcin pow. Krasnystaw
Data urodzenia: 03-08-1924
Imię ojca: Józef
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dominik Brodaczewski (ur. w sierpniu 1924) od roku 1945 do kwietnia 1949 był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) i innych organizacji antykomunistycznego podziemia na terenach powiatów Krasnystaw, Kraśnik, Biłgoraj i Zamość. Nosił pseudonim "Wróbel". Od września 1946 do 2 kwietnia 1947 był członkiem zgrupowania połączonych partyzanckich oddziałów WiN i NSZ, walczył z komunistycznymi okupantami kraju m.in. w szeregach oddziału WiN pod dowództwem por. Tadeusza Skraińskiego „Jadzinka”. W dniu 2 kwietnia 1947 z rozkazu regionalnego dowództwa WiN Dominik Brodaczewski ujawnił się w PUBP w Lublinie i zdał broń (KBK nr 7760). Od lata 1947 był żołnierzem konspiracyjnego Inspektoratu Zamojskiego AK - m.in. w leśnym oddziale pod dowództwem Piotra Smagały pseud. „Sroka”. Dominik Brodaczewski poległ w zbrojnej walce z grupą operacyjną - obławą komunistycznego UB-KBW w Kolonii Chłaniów, pow. Krasnystaw, w kwietniu 1949. Dominik Brodaczewski pseudonim "Wróbel" figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP i PUBP w Lublinie i PUBP Krasnystaw z lat 1946-1949. Zapisano w nich między innymi, że Dominik Brodaczewski to "członek oddziału >Zapory<", który "posiadał nielegalną broń" i został "zabity w czasie pościgu" (tj. w czasie obławy UB-KBW przeprowadzonej dn. 8-9 kwietnia 1949). Niektóre zapisy w kartotekach UB stwierdzają, że Dominik Brodaczewski został "zabity w 1948 r.". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Dominik Brodaczewski figuruje w aktach śledczych i operacyjnych UB z PUBP Krasnystaw oraz WUBP w Lublinie z lat 1946-1956. Akta te dot. śledztwa w sprawie "przynależności do nielegalnych organizacji", a także "zamachów zbrojnych na członków PPR" oraz funkcjonariuszy MO i ORMO na terenie pow. Krasnystaw i "posiadania broni palnej bez zezwolenia władz". To śledztwo UB było prowadzone głównie przeciwko poszukiwanym partyzantom: Dominikowi Brodaczewskiemu, Antoniemu Zawiślakowi (ur. 14.06.1912) oraz Pawłowi Zwolakowi (ur. 28.09.1909). Akta te zawierają między innymi protokoły przesłuchań kilku "podejrzanych" i "świadków", doniesienia kilku tajnych informatorów UB dot. ww. i innych żołnierzy antykomunistycznego podziemia, notatki i raporty funkcjonariuszy UB. Zapisano w nich między innymi (w protokole przesłuchania Stanisława Paterucha z dn. 25 września 1946), że Dominik Brodaczewski "posiadał pistolet >Nagan<, który mu zabrała Milicja podczas jego aresztowania, a który zbiegł z aresztu". Z kolei w doniesieniu tajnego informatora "Grab" z dn. 26 listopada 1946 jest mowa o ucieczce Dominika Brodaczewskiego z aresztu UB w PUBP w Krasnymstawie (w nieokreślonym terminie) i o jego ukrywaniu się "po lasach" i "w bandzie". IPN Lu 07/308 (II/456).
Dominik Brodaczewski pseudonim "Wróbel" figuruje w aktach śledczych i operacyjnych UB z PUBP Krasnystaw i WUBP w Lublinie z lat 1947-1949 (figuruje wraz z Antonim Zawiślakiem i innymi żołnierzami NSZ, WiN i antykomunistycznego podziemia z terenu powiatu Krasnystaw). Zapisano w nich między innymi, że Dominik Brodaczewski to "członek bandy NSZ" oraz "członek bandy Smagały Piotra". Akta te zawierają między innymi protokoły przesłuchań kilku osób "podejrzanych" i kilku świadków, w tym kilka protokołów przesłuchań z lat 1948-1949 dot. Dominika Brodaczewskiego. Akta te zawierają także doniesienia dwóch tajnych informatorów UB dot. Dominika Brodaczewskiego, notatki i raporty kilku jednostek UB i MO oraz zapisy dot. kilku "napadów", "zamachów" i innych zbrojnych akcji dokonanych przez partyzantów NSZ i WiN, w tym przez Dominika Brodaczewskiego. IPN Lu 0229/27 (II/456).
Dominik Brodaczewski figuruje wraz z innymi żołnierzami antykomunistycznego podziemia z terenu powiatu Krasnystaw i powiatu Zamość w aktach prokuratorskich Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Lublinie z roku 1949. W tych aktach (zatytułowanych "Brodaczewski Dominik, Smagała Piotr") zapisano między innymi, że Dominik Brodaczewski zmarł w dniu 9 kwietnia 1949. IPN Lu 81/970 (Pr.II-939/49).
.