Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Einberg
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 10-09-1929
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Julianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Einberg (ur. we wrześniu 1929 r.) od 1947 roku do sierpnia 1950 był żołnierzem zbrojnych oddziałów antykomunistycznego podziemia - oddziału WiN pod dowództwem Antoniego Szeligi pseud. "Wicher” i następnie partyzanckiego oddziału pod dowództwem Aleksandra Młyńskiego pseud. „Drągal”. Oddziały te walczyły z komunistycznymi okupantami kraju na terenie powiatów: radomskiego, kozienickiego, koneckiego i opoczyńskiego w latach 1946-1950. Zbigniew Einberg nosił pseudonim "Powstańczyk". Figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach UB z WUBP i KW MO w Kielcach i PUBP w Opocznie z lat 1948-1951. Zapisano w nich między innymi, że Zbigniew Einberg "w 1947 r. wstąpił do bandy >Wichra< na terenie powiatu opoczyńskiego, a po jej częściowym zlikwidowaniu przyłączył się do bandy >Drągala<". Zapisano także, że Zbigniew Einberg pseud. "Powstańczyk" został "zabity w akcji" (w czasie prowokacji - zasadzki na grupę trzech partyzantów w Kolonii Wawrzyszów pod Wolanowem, pow. radomski). Wraz z 20-letnim Zbigniewem Einbergiem zostali wówczas także zabici (przez agentów UB dn. 25 sierpnia 1950 podczas snu) Aleksander Młyński „Drągal” i Zygmunt Chmielewski „Lew”. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Zbigniew Einberg pseud. "Powstańczyk" figuruje wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia w aktach śledczych UB z PUBP Opoczno i WUBP w Kielcach z lat 1947-1959. Akta te dot. śledztwa w sprawie o "przynależność do nielegalnej organizacji" działającej na terenie pow. Opoczno i pow. Radom w latach 1946-1950, przechowywania broni palnej i amunicji "bez zezwolenia władz", udziału w zamachach na funkcjonariuszy MO i ORMO, udziału w "napadach terrorystyczno-rabunkowych z bronią w ręku". IPN Ki 013/439 t. 1-4 (539/III).
Zbigniew Einberg pseud. "Powstańczyk" figuruje (wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia) w aktach Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Kielcach z lat 1948-1950. Był on podejrzany o "przynależność do bandy >Wichra<" i o "napady terrorystyczno-rabunkowe z bronią w ręku na działaczy społecznych i członków partii" oraz na funkcjonariuszy MO i ORMO. IPN Ki 30/583 (Pr II 464/50), IPN Ki 30/228 (Pr 1209/48).
Zbigniew Einberg pseud. "Powstańczyk" figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami antykomunistycznego podziemia w materiałach fotograficznych i zapisach MBP i MSW w Warszawie zatytułowanych "Podziemie zbrojne po II wojnie światowej". Akta te i materiały dotyczą między innymi zbrojnego oddziału pod dowództwem Aleksandra Młyńskiego pseud. „Drągal”, w szeregach którego walczył z komunistycznymi władzami m.in. Zbigniew Einberg. Na stronach 152-165 zamieszczono fotografie i zapisy dot. partyzantów z oddziału „Drągala”, w tym zdjęcia grupowe i pośmiertne partyzantów z lat 1947-1950 - także zdjęcia Zbigniewa Einberga pseud. "Powstańczyk". IPN BU 024/94 (041/93, sygn. 9/46-100).
.