Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Krawczykowski
Miejsce urodzenia: Nowa Wieś
Data urodzenia: 21-10-1935
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Eugeniusz Krawczykowski był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Apel" (rej. Sz 21780), prowadzonej w okresie 23.03.1981 - 10.06.1981. Inwigilowany przez SB jako "inspirator zakłócenia uroczystości". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 13648/II. Materiały o sygn. 13648/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie dokumentacji kartoteczno-ewidencyjnej.
Rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Nawrot" (rej. Sz 27222), prowadzonej w okresie od 9.09.1983 do 21.09.1983. Sprawa dotyczyła propagowania przez Eugeniusza Krawczykowskiego "wrogich poglądów". Sprawę zakończono po poinformowaniu władz administracyjnych. Akta sprawy skomasowano ze sprawą "Apel", a następnie zniszczono. Materiały o sygn. 13648/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie dokumentacji kartoteczno-ewidencyjnej.
Rozpracowywany przez Wydz. IV KWMO w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Geolog" (rej. Sz 24672), prowadzonej od 6.10.1982. Zarejestrowany do sprawy pod numerem Sz 30441 jako osoba podejrzewana o "wykonawstwo i kolportaż ulotek". Sprawę zakończono 6.12.1984 po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej, a jej akta zarchiwizowano pod sygn. 15630/II. Materiały o sygn. 15630/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie dokumentacji kartoteczno-ewidencyjnej.
.