Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Dionizy
Nazwisko: Tanalski
Miejsce urodzenia: Witowo
Data urodzenia: 08-10-1928
Imię ojca: Jan
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 10.10.1950 r. Z wykształcenia mgr filozofii po studiach na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1949-1955 r. W okresie 1948-1950 zatrudniony w aparacie Związku Młodzieży Polskiej, kolejno: Zarząd Miejski, Zarząd Woj. Zarząd Główny. Z kolei w latach 1950-1953 praca w wydawnictwach: „Książka i Wiedza”, „Iskry". W czasie studiów pracował również jako asystent Katedry Materializmu Dialektycznego i Historycznego UW. Następnie w latach 1955 - 1957 aspirant w Instytucie Nauk Społecznych przy KC PZPR, w 1966 roku był na trzymiesięcznym stypendium w Ecole des Hautes Etudes we Francji. 1 marca 1966 r. uzyskał stopień dra nauk humanistycznych w Wyższej Szkole Nauk Społecznych (WSNS) przy KC PZPR. Od roku 1960 zatrudniony w WSNS przy KC PZPR, najpierw jako asystent, potem adiunkt i docent, po habilitacji w 1977 r.  Równocześnie z funkcją zastępcy dyrektora był Kierownikiem Zakładu Kultury Wspólczesnej w ITKiPK ANS przy KC PZPR - bliższych danych brak.
Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 11074, s. 1-2, 8, 10-12, 31; 22066, s. 1-2.



Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor Biuro Prasy Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-12-1957 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 22066, s. 1.
Starszy Inspektor Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu przy KC PZPR Warszawa 01-11-1982 1984 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 11074, s. 33.
Zastępca Dyrektora Instytut Teorii Kultury i Polityki Kulturalnej Akademia Nauk Społecznych przy KC PZPR Warszawa 1984 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 11074, s. 39-42.
.