Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Dembowski
Miejsce urodzenia: Jaświły
Data urodzenia: 15-01-1948
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca wydarzeń grudniowych 1970 r. na terenie woj. gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia Grudnia 70'. S. Dembowski figuruje w postanowieniu sporządzonym 6.02.1976 przez starszego inspektora Wydz. III KWMO w Gdańsku dot. wyłączenia ze sprawy i złożenia w archiwum materiałów dot. ww. i innych osób, które od grudnia 1970 nie przejawiały żadnej negatywnej działalności. Ww. brał aktywny udział w strajku w grudniu 1970 w Stoczni Północnej im Bohaterów Westerplatte. IPN Gd 003/14 t. 38 (15/IV)
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Protokoły zniszczenia spraw krypt. "Jodła", "Azalia", "Klon". S. Dembowski, członek Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność" przy Stoczni Północnej w Gdańsku figuruje w wykazie osób internowanych z województwa gdańskiego sporządzonym 13.12.1981. IPN Gd 340/2 t. 1-2, IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1-2 (IPN 01439/53, IPN 0754/10, 911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". S. Dembowski figuruje w „Wykazie osób wchodzących w skład komitetów założycielskich NSZZ »Solidarność« w zakładach ochranianych przez Wydz. III A, które w przeszłości były karane bądź pozostawały w zainteresowaniu MO”. IPN Gd 003/166 t. 1 (185/IV)
Akta internowanego Stanisław Dembowski internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 145 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Powodem internowania było „podejmowanie działań o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego”. Decyzją nr 48 z 11.01.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku internowanie uchylono. Zwolniony 14.01.1982. IPN Gd 159/42
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz. V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. S. Dembowski figuruje w „Wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku” sporządzonym 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
.