Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Wojciech
Nazwisko: Góra
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 22-05-1958
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały stanowią akta administracyjne KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim obejmujące lata 1978-1990, dotyczące wydanych przez Wydział Śledczy zastrzeżeń wyjazdów za granicę. Akta prowadzone są w formie tabelarycznej, uwzględniającej dane osobowe, nr repertorium sprawy w związku z którą zastrzeżenie wydano, datę wniesienia i zakończenia zastrzeżenia. Leszek Góra figuruje pod poz. 102 jako osoba, co do której wniesiono zastrzeżenie od 5.09.1982 w związku z postępowaniem 17/82 dotyczącym udziału w „zajściach ulicznych” w Gorzowie Wielkopolskim. Zastrzeżenie anulowano 4.12.1984. IPN Sz 05/8 t. 37 (8/90).
Akta kontrolne śledztwa dotyczące stawiania czynnego oporu podczas próby rozproszenia przez MO demonstracji mającej miejsce 31.08.1982 w Gorzowie Wielkopolskim. Postępowanie wszczęto 5.09.1982. Leszek Góra został tymczasowo aresztowany, a jego czyn został przed Sądem I instancji uznany za wykroczenie z dekretu o stanie wojennym, za co skazano go na 3 miesiące pozbawienia wolności. IPN Sz 03/22 (71/III).
Akta sądowe dot. Leszka Góry z postępowania przez izbą Karną Sądu Najwyższego w wyniku wniesionej rewizji. Leszek Góra został oskarżony o udział w zbiegowisku, którego uczestnicy dopuścili się konfrontacji z funkcjonariuszami MO w czasie demonstracji, która odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 31.08.1982. Rewizja wniesiona została przez prokuratora, który zaskarżył wyrok z 25.09.1982, zarzucając mu naruszenia prawa materialnego, polegającego na uznaniu, że jego czyn nie wyczerpuje znamion przestępstwa (sąd w I instancji uznał, że czyn Leszka Góry stanowił jedynie wykroczenie). Wyrokiem z 19.01.1983 Sąd Najwyższy skazał Leszka Górę na rok pozbawienia wolności. IPN BU 754/212 (V Kr 157/82).
Leszek Góra 16.10.1982 został zarejestrowany do numeru Go 5540 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Powstanie". Sprawa prowadzona w okresie 27.08.1982 - 31.05.1984 przez Wydz. V KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim dotyczyła "zajść ulicznych", które miały miejsce w 31.08.1982, "zainspirowanych przez RKW NSZZ "Solidarność". Leszek Góra był podejrzany o czynny udział w demonstracji. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 625/II. Materiały 625/II zostały zniszczone (protokół brakowania akt 11/90). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.