Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Ochman
Miejsce urodzenia: Stanisławów
Data urodzenia: 16-05-1900
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Ochman był figurantem Sprawy Obiektowej (SO) prowadzonej w latach 1946-1972 przez Wydział II Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dla m.st. Warszawy. Powód zainteresowania: „ww. w czasie okupacji i po wyzwoleniu, do 1947 r., służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie - jako kierownik referatu w Dowództwie w stopniu porucznika. Do kraju powrócił w dniu 23.07.1947 jako repatriant. Figurant rozpracowania operacyjnego kryptonim "Mewa". Materiały 28.11.1972 złożono do archiwum Wydziału „C” KS MO pod sygnaturą 5017/IV. IPN BU 0423/5415 (5017/IV, 8913/IV, 77, 8038/IV, 2, 1507).
Jan Ochman według zapisu na karcie E-14 był w latach 1952-1955 rozpracowany operacyjnie w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej przez Sekcję II Wydziału I Departamentu V KdsBP. Powód: “ww. był dawnym sekretarzem Związku Kolejarzy na terenie Anglii”. Akta 4.01.1956 złożono do archiwum Wydziału II Biura “C” MSW pod sygnaturą 20146/II. Materiały zniszczono w dniu 12.07.1982. Akta o sygnaturze 20146/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.