Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Robert
Nazwisko: Kielar
Miejsce urodzenia: LUBAŃ
Data urodzenia: 29-06-1965
Imię ojca: Michał
Imię matki: Jolanta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 25.01.1988 Wydz. Śledczy WUSW we Wrocławiu wniósł do Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Stare Miasto wniosek RSW 8/88 o ukaranie Jacka Kielara "w dniu 21.12.1987 r. o godz. 16.30 w S.D.H. Feniks w Rynku we Wrocławiu podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez wystawienie na widok publiczny tablic z napisami kwestionującymi prawne działanie władz". Ze znajdującego się w aktach meldunku do Wydz. Inspekcji Biura Śledczego MSW z 21.12.1987 wynika, iż były to m.in. hasła "Wolność i Pokój - uwolnić więźniów sumienia", "Ruch Wolność i Pokój - odmowa przysięgi wojskowej prawem człowieka". IPN Wr 039/11585 (24927/III) t. 5.
Akta sprawy o wykroczenie. Akta zawierają kalkę wniosku Wydz. Śledczego WUSW Wrocław do Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław Stare-Miasto z 25.01.1988 o ukaranie Jacka Kielara. IPN Wr 33/793 (2 Ko 1988/1-34).
Akta sprawy o wykroczenie. Dnia 30.03.1988 Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Stare Miasto ukarało Jacka Kielara karą grzywny, zawiadomieniem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz obciążyło kosztami postępowania za to, że w dniu 21.12.1987 w okolicy Spółdzielczego Domu Handlowego "Feniks" we Wrocławiu "podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez wystawienie na widok publiczny tablic z napisami kwestionującymi prawne działanie władz". W dniu 16.11.1988 Kolegium II instancji podtrzymało ww. orzeczenie. Dnia 15.06.1989 Kolegium d/s Wykroczeń przy Wojewodzie Wrocławskim uchyliło orzeczenie z 30.03.1988 i umorzyło postępowanie, gdyż "ustawą z dnia 29 maja 1989 o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach karalność czynu zarzuconego obwinionemu we wniosku została zniesiona". IPN Wr 540/6 (KW 776/88).
Materiały administracyjne Dep III. MSW z roku 1988 dot. organizacji i grup opozycyjnych. Jacek Kielar występuje w "Informacji dot. działalności nieformalnej grupy >Pomarańczowa Alternatywa<" z 14.03.1988 jako jeden z jej czołowych aktywistów wywodzących się ze środowiska studenckiego. IPN BU 0296/208 (KS/4/1012) t. 3.
.