Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Wiktor
Nazwisko: Ziółkowski
Miejsce urodzenia: Kowel
Data urodzenia: 23-03-1937
Imię ojca: Brak danych
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Jana Ziółkowskiego. Internowany na podstawie Decyzji Nr 521/S/82 z dnia 29.08.1982, zwolniony na mocy Decyzji Nr 79/82 z dnia 22.09.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż pozostawienie ww. na wolności umożliwiłoby mu "zorganizowanie działalności groźnej dla bezpieczeństwa państwa". IPN Wr 034/141 (162/IV).
Akta internowanego Jana Ziółkowskiego umieszczonego w okresie od 30.08.1982 do 23.09.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. IPN Wr 30/1410 (522/82).
Akta dochodzenia RSD 9/83 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Jeleniej Górze w sprawie "produkcji i rozpowszechniania na terenie Jeleniej Góry ulotek o treściach mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". W ramach prowadzonego postępowania w dniu 28.04.1983 dokonano przeszukania mieszkania Jana Ziółkowskiego. Sprawę zamknięto 26.06.1983 postanowieniem o umorzeniu dochodzenia "z powodu nie wykrycia sprawcy przestępstwa". Dnia 28.06.1983 Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze zatwierdził powyższe postanowienie (znak sprawy 1 Ds 781/83). IPN Wr 026/62 (64/III).
Jan Ziółkowski był zarejestrowany pod. 4166 przez Wydz. V KW MO w Jeleniej Górze w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Grupy" jako "podejrzany o wrogą działalność w zakładzie pracy. Sprawę zakończono dn. 9.09.1983 po przeprowadzeniu rozmów ostrzegawczych". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 843/II. Materiały o sygn. 843/II zniszczono w 1990 roku (protokół brakowania nr 2/90). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Jan Ziółkowski był zarejestrowany pod nr. 5495 przez Wydz. V WUSW w Jeleniej Górze w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Chemik" jako "podejrzany o wrogą działalność polityczną. Sprawę zakończono skierowaniem do Sądu Rej.[onowego] w Jel.[eniej] Górze - skazany został na karę 6 m-cy pozb.[awienia] wolności w zawieszeniu na 3 lata" i karę grzywny. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 1136/II. Materiały o sygn. 1136/II zniszczono w 1990 roku (protokół brakowania nr 2/90). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta dochodzenia RSD 5/85 prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW w Jeleniej Górze w sprawie "redagowania i produkowania ulotek zatytułowanych >Celwiskoziak< na terenie Jeleniej Góry”. Janowi Ziółkowskiemu zarzucono, iż wspólnie z innymi osobami "przygotowywał produkcję i wytwarzał ulotki (...), których treść mogła wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Sprawę zakończono przekazaniem 27.06.1985 do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze z wnioskiem o objęcie ww. aktem oskarżenia (znak sprawy 1 Ds 998/85). IPN Wr 026/108 (110/III).
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19.07.1985 Jan Ziółkowski został uznany winnym czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia i skazany na karę 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz na karę 60 000 zł grzywny (znak sprawy II K 754/85). Na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 22.05.1985 do 19.07.1985, "przyjmując 1 dzień aresztu za równoważny grzywnie w kwocie 1000 zł". Wyrokiem z 28.11.1985 Sąd Wojewódzki w Jeleniej Górze uchylił ww. wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia (znak sprawy II Kr 661/85). Postanowieniem z 21.08.1986 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze umorzył postępowanie przeciwko Janowi Ziółkowskiemu (znak sprawy II K 754/85). IPN Wr 63/15 (II K 754/85, II K 1561/85).
Jan Ziółkowski był zarejestrowany pod nr. 6605 i objęty kontrolą operacyjną przez Wydz. VI WUSW w Jeleniej Górze w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Arnika" "z powodu prowadzenia działalności antypaństwowej". Prowadzenie sprawy zakończono 18.10.1989 z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". Materiały zostały złożone do archiwum pod sygn. 1774/II. Materiały o sygn. 1774/II zniszczono w 1990 roku (protokół brakowania nr 2/90). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.