Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław
Nazwisko: Bastek
Miejsce urodzenia: Dudy Puszczańskie
Data urodzenia: 14-02-1932
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Bronisław Bastek został zatrzymany 20.03.1950 przez PUBP w Kolnie i tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Białymstoku. Śledztwo zostało wszczęte 04.04.1950, zakończone 18.04.1950 sformułowaniem aktu oskarżenia. B. Bastek został oskarżony o to, że w miesiącu lutym i 12 marca 1950 roku mając wiarygodną wiadomość o pobycie we wsi Dudy Puszczańskie 2 członków organizacji podziemia niepodległościowego nie zawiadomił o tym natychmiast władzy powołanej do ścigania przestępstw. Prokurator Wojskowy Prokuratury Rejonowej w Białymstoku zatwierdził sporządzony przez oficera śledczego akt oskarżenia i sprawę skierował do Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 16.06.1950 (Sr 522/52) B. Bastek został uznany winnym tego, o co został oskarżony powyżej i skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności. Bronisław Bastek od 20.03.1950 roku przebywał w więzieniu w Białymstoku, a następnie we Wronkach i w Świdnicy. Sąd Wojewódzki w Białymstoku 25.03.1994 wydał postanowienie, na mocy którego uznał za nieważny wyrok WSR w Białymstoku z 16.06.1950. IPN Bi 212/3437 (Sr 522/50).
Akta Wydziału "C" KW MO w Białymstoku zawierają kwestionariusze osobowe członków grupy podziemia niepodległościowego Hieronima Rogińskiego ps. "Róg" opisanej w Charakterystyce Nr 6. Kwestionariusz z 09.03.1976 dotyczy Bronisława Bastka, pomocnika w/w grupy. B. Bastek w lutym i marcu 1950 mając wiarygodną wiadomość o miejscu pobytu członków podziemia niepodległościowego we wsi Dudy Puszczańskie nie zawiadomił o tym władzy powołanej do ścigania przestępstw. Został zatrzymany 20.03.1952 przez PUBP w Kolnie. Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 16.06.1950 skazał B. Bastka na karę 2 lat pozbawienia wolności. IPN Bi 019/3/3 (1/3).
Akta kontrolno-śledcze dotyczące współpracy Bronisława Bastka z grupą podziemia niepodległościowego Hieronima Rogińskiego ps. "Róg" zostały zniszczone 30.11.1976 zgodnie z protokołem brakowania akt Nr 53/SB z 07.05.1975 oraz postanowieniem Centralnego Archiwum MSW z 24.10.1975. Materiały o sygn. KSL-8288 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.