Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Józef
Nazwisko: Filczuk
Miejsce urodzenia: Mężenin - Kolonia pow. Łosice
Data urodzenia: 01-02-1929
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wiesław Filczuk pseud. „Wiesiek”, „Amerykanin” i „Romek”, w latach 1949-1950 współpracownik i następnie (od roku 1950 do maja 1952) żołnierz antykomunistycznego zbrojnego podziemia figuruje wraz z wieloma innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowych organizacji (w tym WiN - Wolność i Niezawisłość) w aktach UB z PUBP Siedlce i WUBP Warszawa z lat 1951-1962 zarejestrowanych jako "rozpracowanie agenturalne". To rozpracowanie UB dot. "zlikwidowania bandy terrorystyczno-rabunkowej pod dowództwem >Lamparta< [tj. st. sierż. Adama Ratyńca pseud. "Lampart"]". W szeregach tego partyzanckiego pododdziału, wchodzącego w skład oddziału pod dowództwem kpt. Kazimierza Kamieńskiego pseud. „Huzar” i działającego w powiecie siedleckim, sokołowskim i bialskim w latach 1948-1952, walczył z komunistycznymi okupantami kraju także Wiesław Filczuk pseud. „Amerykanin” i „Romek”. Ww. akta UB zawierają między innymi meldunki i raporty kilku jednostek UB i MO dotyczące rozpracowania i ujęcia poszczególnych współpracowników i żołnierzy ww. zbrojnego oddziału oraz doniesienia tajnych informatorów UB. IPN BU 0203/2140 (32651/II) t. 8, 10, 16, 17.
Wiesław Filczuk pseud. „Amerykanin” i „Romek” figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia w aktach KW MO w Białymstoku z lat 1974-1977 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 1" i dodatkowo "Kwestionariusze osobowe na członków bandy >Huzara<". W kwestionariuszu dot. Wiesława Filczuka (w tomie 2) zapisano między innymi, iż ww. "W 1950 r. bliższej daty brak, będąc pomocnikiem bandy >Huzara<, w obawie przed aresztowaniem wstąpił do bojówki Ratyniec Adama pseud. >Lampart< działającej na terenie powiatów Siemiatycze, Biała Podlaska i Sokołów Podlaski i podległej >Huzarowi< (...). W dniu 11 maja 1952 r. w czasie operacji wojskowej przeciwko bojówce >Lamparta<, [Wiesław Filczuk] broniąc się w okrążeniu, został zabity we wsi Sokóle gm. Mielnik pow. Bielsk Podlaski". IPN Bi 019/1 (1/1) t. 1-2.
Wiesław Filczuk pseud. „Amerykanin” występuje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z roku 1953. Te akta w sprawie karnej dot. głównie Witolda Białowąsa pseud. "Litwin"/ „Antoś” - schwytanego przez UB kolegi Wiesława Filczuka z partyzanckiego oddziału pod dowództwem st. sierż. Adama Ratyńca pseud. "Lampart" (działającego w powiecie siedleckim, sokołowskim i bialskim w latach 1948-1952 i zlikwidowanego w obławie UB-KBW 11 maja 1952). Witold Białowąs (ur. w 1928 r.) był oskarżony o to, że od lutego 1948 r. do dnia ujęcia, tj. 11 maja 1952 r. "usiłował przemocą zmienić ustrój państwa przez to, że należał do kontrrewolucyjnych oddziałów" pod dowództwem „Brzaska”, „Ponurego”, „Huzara” i „Lamparta” wchodzących w skład "nielegalnej organizacji WiN" i "dopuścił się wielokrotnego zamachu" na [komunistyczne] jednostki wojskowe, "na członków gminnych rad narodowych i ZMP" i "na funkcjonariuszy MO". Wiesław Filczuk pseud. „Amerykanin” figuruje m.in. w protokole przesłuchania jednego ze świadków (na str. 168-169). IPN Bi 212/5210 (Sr. 248/53, As-673).
.