Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grażyna
Nazwisko: Frankiewicz
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Data urodzenia: 16-04-1957
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Olimpia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grażyna Frankiewicz, w latach 1977-1982 studentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, figuruje w aktach SB zarejestrowanych w dniu 10 lutego 1981 jako Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Niezadowoleni" (nr rej. 5365). Sprawa ta dotyczyła rozpracowania i operacyjnej kontroli grupy sześciu studentów i studentek Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w Częstochowie, w tym Grażyny Frankiewicz. Ich inwigilacja i operacyjna kontrola była prowadzona przez SB z Wydz. III KW MO w Częstochowie w okresie od dnia 10 lutego 1981 do 15 grudnia 1981. Powodem wszczęcia sprawy była aktywna działalność tej grupy studentów i studentek w uczelnianym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów (NZS). A także podejrzenie i następnie ustalenie przez SB faktów kolportowania przez nich, w tym przez Grażynę Frankiewicz, "antypaństwowych ulotek". Prowadzenie tej sprawy zakończono w dniu 15 grudnia 1981 po przeprowadzeniu z ww. studentami i studentkami "rozmów ostrzegawczych" w dniach 14-15 grudnia 1981. W kartotece KW MO w Częstochowie zapisano, że w dniu 23 grudnia 1981 akta te "złożono do archiwum" pod sygn. 927/II. Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Niezadowoleni" zawierają między innymi meldunki operacyjne i notatki funkcjonariuszy MO i SB oraz doniesienia kilku tajnych współpracowników SB z terenu WSP i miasta Częstochowy z roku 1981. IPN Ka 027/456 (927/II) i zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
.