Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Łapiński
Miejsce urodzenia: Liza Nowa gm. Poświętne pow. Wysokie Maz.
Data urodzenia: --1923
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Łapiński pseud. "Orzeł"/ "Orzełek", w latach 1946-1952 żołnierz partyzanckiego oddziału pod dowództwem por./kpt. Kazimierza Kamieńskiego pseud. „Huzar”, figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowych organizacji AKO i WiN (Armia Krajowa Obywatelska i Wolność i Niezawisłość) oraz zbrojnych oddziałów antykomunistycznego podziemia w obszernych aktach operacyjnych UB z WUBP Białystok, PUBP Wysokie Maz. i PUBP Bielsk Podlaski z lat 1946-1953. To kilkuletnie rozpracowanie UB dot. ww. oddziału kpt. K. Kamieńskiego pseud. „Huzar” i setek jego współpracowników - działających na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie, pow. Bielsk Podlaski i powiatów okolicznych w latach 1945-1952. Te materiały operacyjne i śledcze UB zawierają między innymi liczne meldunki i raporty różnych jednostek UB i MO, plany funkcjonariuszy i jednostek UB dot. "operacyjnych przedsięwzięć" przeciwko oddziałowi „Huzara” i jego współpracownikom, plany i raporty dotyczące rozpracowania i ujęcia poszczególnych żołnierzy podziemia, służbowe notatki UB oraz doniesienia tajnych informatorów UB. IPN Bi 012/1230 (4066/II) t. 1-4, IPN Bi 012/1231 (4066/II) t. 1-4, IPN Bi 012/1232 (4066/II) t. 1-2.
Stanisław Łapiński pseud. "Orzeł"/ "Orzełek" figuruje wraz z wieloma innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowych organizacji AKO i WiN (Armia Krajowa Obywatelska i Wolność i Niezawisłość) i antykomunistycznego zbrojnego podziemia w aktach UB z PUBP Siedlce i WUBP Warszawa z lat 1951-1962 zarejestrowanych jako "rozpracowanie agenturalne". To rozpracowanie UB dot. "zlikwidowania bandy terrorystyczno-rabunkowej pod dowództwem >Lamparta< [tj. st. sierż. Adama Ratyńca pseud. "Lampart"]". W szeregach tego partyzanckiego pododdziału, wchodzącego w skład oddziału pod dowództwem kpt. Kazimierza Kamieńskiego pseud. „Huzar” i działającego w powiecie siedleckim, sokołowskim i bialskim w latach 1948-1952, walczył z komunistycznymi okupantami kraju także Stanisław Łapiński pseud. "Orzeł". Ww. akta UB zawierają między innymi meldunki i raporty UB dotyczące rozpracowania i ujęcia poszczególnych współpracowników i żołnierzy podziemia oraz doniesienia tajnych informatorów UB. IPN BU 0203/2140 t. 8 (32651/II).
Stanisław Łapiński pseud. "Orzeł" występuje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowych organizacji i antykomunistycznego zbrojnego podziemia w aktach operacyjnych i śledczych UB z WUBP Białystok i Departamentu III MBP z lat 1951-1955. To rozpracowanie i śledztwo UB dot. "bandy terrorystyczno-rabunkowej", czyli partyzanckiego oddziału pod dowództwem kpt. Kazimierza Kamieńskiego pseud. „Huzar” - działającego na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie, pow. Bielsk Podlaski i powiatów okolicznych w latach 1945-1952. Te akta dot. przebiegu śledztwa i zawierają między innymi meldunki i raporty jednostek UB i MO, plany "operacyjnych przedsięwzięć" dotyczące rozpracowania i ujęcia poszczególnych żołnierzy i oddziałów podziemia, służbowe notatki UB, telefonogramy oraz doniesienia tajnych informatorów UB. IPN BU 0330/189 (4868/III) t. 13, 17.
Stanisław Łapiński pseud. "Orzeł"/ "Orzełek" figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia w aktach KW MO w Białymstoku z lat 1974-1977 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 1" i dodatkowo "Kwestionariusze osobowe na członków bandy >Huzara<". W kwestionariuszu dot. Stanisława Łapińskiego pseud. "Orzeł"/ "Orzełek" zapisano między innymi, iż ww. to "od 1946 r. członek bandy >Huzara< (...) na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie. W kwietniu 1947 r. ujawnił się, a od lutego 1948 r. był ponownie członkiem bandy >Huzara< na terenie powiatów Wysokie Mazowieckie i Bielsk Podlaski. W dniu 1 kwietnia 1952 r. okrążony przez grupę operacyjną KBW, broniąc się przed ujęciem, został zabity we wsi Liza Stara pow. Bielsk Podlaski". IPN Bi 019/1 t. 2 (1/1).
Stanisław Łapiński pseud. "Orzeł"/ "Orzełek" figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowej organizacji WiN i antykomunistycznego zbrojnego podziemia w aktach KW MO w Białymstoku z lat 1987-1989 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 90". Te akta i zapisy dot. Obwodu WiN Wysokie Mazowieckie - działającego od września 1945 do kwietnia 1947 i w okresie późniejszym. W kwestionariuszu dot. Stanisława Łapińskiego pseud. "Orzeł"/ "Orzełek" zapisano między innymi, że ww. to "od roku 1946 daty brak do kwietnia 1947 członek oddziału KPW nielegalnej organizacji WiN Obwodu Wysokie Mazowieckie pod dowództwem Kamieńskiego Kazimierza ps. >Huzar< (...). W dniu 1 kwietnia 1952 r. w czasie walki zbrojnej z grupą operacyjną [UB-KBW] został zabity". IPN Bi 019/130 t. 1 (2/62), IPN Bi 019/131 t. 3.
.