Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Ostapski
Miejsce urodzenia: Paprotnia pow. siedlecki
Data urodzenia: 19-01-1916
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Henryk Ostapski pseud. „Poleszuk”, „Panek” w latach 1950-1952 był współpracownikiem i żołnierzem antykomunistycznego zbrojnego podziemia, w tym partyzanckiego pododdziału pod dowództwem st. sierż. Adama Ratyńca pseud. "Lampart" (od początku marca 1952). Ten pododdział wchodził w skład oddziału 6 Brygady Wileńskiej pod dowództwem kpt. Kazimierza Kamieńskiego pseud. „Huzar” i walczył z komunistycznymi okupantami kraju w powiecie siedleckim, sokołowskim i bialsko-podlaskim od roku 1948 do dnia jego rozbicia przez siły UB i KBW (11 maja 1952). Henryk Ostapski pseud. „Poleszuk” figuruje w aktach UB z PUBP Siedlce, WUBP Warszawa i WUBP Białystok z lat 1951-1956. Zapisano w nich między innymi, że ww. partyzant to "członek bandy >Lamparta<", który "miał broń i dokonywał napadów", został "zatrzymany 10 maja 1952 r. przez PUBP Siedlce" i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 29.10.1952 skazany na karę śmierci, a następnie na karę dożywotniego więzienia. W tzw. kartotece skazanych zapisano, że na mocy amnestii z 27 kwietnia 1956 karę tę zmniejszono do 12 lat. Zanotowano tam także, że dnia 25 lipca 1961 Henryk Ostapski został "przeniesiony" do więzienia w Strzelcach Opolskich, a dnia 7 września 1962 "zbiegł". Brak zapisów dotyczących dalszych losów Henryka Ostapskiego. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Henryk Ostapski pseud. „Poleszuk”, „Panek” figuruje wraz z wieloma innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowych organizacji AKO i WiN (Armia Krajowa Obywatelska i Wolność i Niezawisłość) i antykomunistycznego zbrojnego podziemia w aktach UB z PUBP Siedlce i WUBP Warszawa z lat 1951-1962 zarejestrowanych jako "rozpracowanie agenturalne". To rozpracowanie UB dot. "zlikwidowania bandy terrorystyczno-rabunkowej pod dowództwem >Lamparta< [tj. st. sierż. Adama Ratyńca pseud. "Lampart"]". W szeregach tego partyzanckiego pododdziału, wchodzącego w skład oddziału pod dowództwem kpt. Kazimierza Kamieńskiego pseud. „Huzar” i działającego w powiecie siedleckim, sokołowskim i bialskim w latach 1948-1952, walczył z komunistycznymi okupantami kraju także Henryk Ostapski pseud. „Poleszuk”. Ww. akta UB zawierają między innymi meldunki i raporty UB dotyczące rozpracowania i ujęcia poszczególnych współpracowników i żołnierzy podziemia, w tym Henryka Ostapskiego, oraz doniesienia tajnych informatorów UB. IPN BU 0203/2140 (32651/II) t. 5-11 i t. 16-17.
Henryk Ostapski pseud. „Poleszuk” występuje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowych organizacji i antykomunistycznego zbrojnego podziemia w aktach operacyjnych i śledczych UB z WUBP Białystok i Departamentu III MBP z lat 1951-1955. To rozpracowanie i śledztwo UB dot. "bandy terrorystyczno-rabunkowej", czyli partyzanckiego oddziału pod dowództwem kpt. Kazimierza Kamieńskiego pseud. „Huzar” - działającego na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie, pow. Bielsk Podlaski i powiatów okolicznych w latach 1945-1952. Te akta zawierają między innymi meldunki i raporty jednostek UB i MO, plany "operacyjnych przedsięwzięć" dotyczące rozpracowania i ujęcia poszczególnych żołnierzy i rozbicia oddziałów podziemia, służbowe notatki UB, telefonogramy oraz doniesienia tajnych informatorów UB. IPN BU 0330/189 (4868/III) t. 6 i t. 12.
Henryk Ostapski figuruje w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie - wyrokiem z dnia 29.10.1952 został skazany na karę śmierci i przepadek całego mienia na rzecz państwa za dezercję z jednostki wojskowej LWP, za późniejszą "przynależność" do oddziału antykomunistycznego zbrojnego podziemia (VI Brygady Wileńskiej AK działającej na terenie m.in. powiatu siedleckiego, sokołowskiego i bialsko-podlaskiego), za "przechowywanie broni bez zezwolenia" i "współudział w napadach na funkcjonariuszy MO". IPN BU 1068/235 (Sr. 807/52).
Henryk Ostapski pseud. „Poleszuk” występuje wraz z kilkoma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia w aktach operacyjnych i śledczych UB z PUBP Bielsk Podlaski i WUBP Białystok z lat 1952-1988. To rozpracowanie i śledztwo UB dot. przede wszystkim żołnierza AK-WiN Władysława Suprunowicza (ur. w 1924 r.) skazanego dn. 9.08.1952 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku na 10 lat więzienia za współpracę z partyzanckim oddziałem dowodzonym przez st. sierż. Adama Ratyńca pseud. "Lampart" - ówczesnego dowódcy m.in. Henryka Ostapskiego. IPN Bi 012/1004 (3799/II).
Henryk Ostapski pseud. „Poleszuk”, „Panek” figuruje wraz z wieloma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia w aktach KW MO w Białymstoku z lat 1974-1977 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 1" i dodatkowo "Kwestionariusze osobowe na członków bandy >Huzara<". W kwestionariuszu dot. Henryka Ostapskiego pseud. „Poleszuk”, „Panek” zapisano między innymi, iż ww. "od marca 1952 r. był członkiem bandy >Huzara< (...) w bojówce pod dowództwem Ratyniec Adama pseud. >Lampart< na terenie powiatów Sokołów Podlaski i Bielsk Podlaski. W dniu 11 maja 1952 r. w czasie akcji wojskowej [tj. obławy kilku jednostek UB i KBW] przeciwko bojówce >Lamparta< w okolicy wsi Sokóle gm. Mielnik pow. Bielsk Podlaski został aresztowany". IPN Bi 019/1 (1/1) t. 2.
Henryk Ostapski pseud. „Poleszuk”, „Panek” figuruje wraz z wieloma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia w aktach KW MO w Warszawie z lat 1976-1978 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 66". Ta charakterystyka dot. oddziałów i członków partyzanckiej 6 Wileńskiej Brygady - walczących z komunistycznymi okupantami kraju na Podlasiu i wschodnim Mazowszu w latach 1945-1952. W kwestionariuszu dot. Henryka Ostapskiego (w tomie 4 akt) zapisano między innymi, iż ww. "od listopada 1950 r. do maja 1952 r. na terenie pow. Siedlce i powiatów woj. białostockiego był członkiem bandy pod dowództwem Ratyńca Adama pseud. >Lampart<. Początkowo pełnił w niej funkcję członka siatki cywilnej (...), ułatwiał bandzie wynajdywanie kwater i poruszanie się w terenie, zbieranie potrzebnych informacji itp. Po aresztowaniu w lutym 1952 r. kilku meliniarzy bandy, zaczął się ukrywać i wstąpił do bandy zostając jej czynnym członkiem i otrzymując broń, tj. karabin i pistolet". IPN BU 0180/82 t. 4 (Charakterystyka nr 66).
.