Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Daniela Maria
Nazwisko: Mierzwa
Nazwisko rodowe: Pytlowana
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 07-06-1923
Imię ojca: Leon
Imię matki: Karolina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa wprowadzonego od 25.11.1950 przez WUBP w Rzeszowie przeciwko Danieli Mierzwa. Wymieniona oskarżona została, o to że od lipca 1944 do wiosny 1946 należała do Armii Krajowej, a następnie do Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, w którym to pełniła funkcję łączniczki posługując się pseudonimem "Danka". Ponadto miała przechowywać bez zezwolenia broń, którą następnie przekazała innemu członkowi WiN. Akta sprawy Złożono w archiwum w dniu 14.06.1951 do nru 8460/51, a następnie przerejestrowano do nru archiwalnego 2257/III (01.03.1968). IPN Rz 046/1198 (2257/III).
Akta prowadzone od 08.11.1950 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie prowadzone przeciwko Danieli Mierzwie podejrzanej o przynależność do Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz nielegalne posiadanie broni. Sporządzony w dniu 23.12.1950 akt oskarżenia przesłano do sądu celem dalszego procedowania. IPN Rz 108/6020.
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego prowadzone od 24.06.1949 w sprawie przeciwko Danieli Mierzwa oskarżonej o przynależność do AK, a następnie WiN (od lipca 1944 do wiosny 1946) oraz o nielegalne przechowywanie broni i przekazanie jej innemu członkowi WiN. Wyrokiem z dnia 18.01.1951 skazana została na karę 5 lat pozbawienia wolności, na mocy amnestii karę więzienia darowano w całości. IPN Rz 107/1191 (Sr. 27/51).
Informacje odnoszące się do D. Mierzwy zamieszczone są w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona w okresie od 02.01.1950 do 30.12.1950) oraz w Wykazie osób aresztowanych w 1950 roku. IPN Rz 65/9, IPN Rz 65/56.
Charakterystyka nr 3 dot. członków Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręgu Rzeszów opracowanej w latach 1977-1978 przez Wydział "C" KW MO w Rzeszowie. Daniela Mierzwa do roku 1946 była członkiem WiN na obszarze Rzeszowa, w organizacji pełniła funkcję łączniczki, posługiwała się pseudonimem "Danka". Pośredniczyła również w przekazywaniu broni. IPN Rz 05/5.
.