Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Myszka
Miejsce urodzenia: Turbia
Data urodzenia: 13-03-1919
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Z zapisów ewidencyjnych wynika, iż Stanisław Myszka był inwigilowany przez PUBP w Nisku (od maja 1949) z powodu podejrzeń o przynależność do organizacji WiN (Wolność i Niezawisłość) po zakończeniu działań wojennych. Materiały złożono w archiwum do nr 6704, a następnie zniszczono. Karta E-14 z Kartoteki ogólnoinformacyjnej (KOI) WUSW Rzeszów, karta E-14 z KOI MSW.
Charakterystyka nr 3 dot. członków Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręgu Rzeszów opracowanej w latach 1977-1978 przez Wydział "C" KW MO w Rzeszowie. Stanisław Myszka był żołnierzem AK, a następnie członkiem WiN-u od jesieni 1945. W organizacji zajmował się kolportażem "nielegalnej" prasy: "Ku Wolności", "Orzeł Biały", którą dostarczał innym członkom WiN-u m.in. w miejscowości Charzewice. IPN Rz 05/5.
.