Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Drwięga
Miejsce urodzenia: Sanok
Data urodzenia: 07-02-1900
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Tekla
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Informacje dot. Franciszka Drwięgi znajdują się w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) dot. żołnierzy i oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie prowadzonej przez WUBP, a następnie WUdsBP i KW MO w Rzeszowie prawdopodobnie od 1947 roku. Materiały złożono do Wydziału "C" KW MO w Rzeszowie 22.12.1972 pod sygn. 136/IV. W teczce znajduje się dokumentacja związana ze służbą wojskową Franciszka Drwięgi. Ww. brał udział w wojnie 1920 (według własnych zeznań). W czasie kampanii wrześniowej pełnił służbę w 10 Grupie Fortecznej (06.09.1939-17.09.1939). Od 1941 roku był w Armii Andersa (m.in. w oddziałach saperskich). Po zakończeniu służby wojskowej w 1947 roku powrócił do Polski. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Wojska, a także odznaczeniami brytyjskimi. IPN Rz 053/165 t. 5 (136/IV).
.