Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Bartczak
Miejsce urodzenia: Latowice
Data urodzenia: 10-12-1924
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze dotyczące Władysława Bartczaka. W dniu 5.06.1945 Władysław Bartczak zdezerterował z 38 pp stacjonującego w Łodzi. Przyłączył się wówczas do oddziału Jana Kępińskiego ps. "Błysk" . 20.09. 1945 został zatrzymany przez funkcjonariuszy UB z PUBP w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas aresztowania odnaleziono przy nim broń. W trakcie śledztwa nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu z 28.02.1946 W. Bartczak został skazany z art 118 i 115 oraz artykułu 4 dekretu PKWN z 30.10.1944 o ochronie państwa na karę 8 lat więzienia. Na mocy amnestii karę skrócono o połowę. Władysław Bartczak opuścił więzienie 19.03.1949. IPN Po 04/118 t. 1 (841/III).
Teczka zawiera opracowanie wewnątrzresortowe (Charakterystykę nr 13) sporządzone w latach 1974-1984 przez Wydział "C" KWMO/ WUSW w Poznaniu zatytułowane "Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza >Warta<. Oddział pod dowództwem Jana Kempińskiego ps. >Błysk<". W materiałach opracowania przechodzi osoba Władysława Bartczaka żołnierza oddziału Jana Kempińskiego ps."Błysk". Ww. 5.06.1945 zdezerterował z 38 pp z Łodzi z bronią w ręku. W trakcie ucieczki przyłączył się do oddziału Jana Kempińskiego ps. "Błysk". W dniu 20.09.1945 w miejscowości Jaskółki został zatrzymany przez UB. Podczas śledztwa nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. 28.02.1946 został skazany przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu na karę 8 lat więzienia. Więzienie opuścił wskutek amnestii w 1949 roku. IPN Po 05/14 t. 1-2.
.