Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Ulanowski
Miejsce urodzenia: Komarów-Tomaszów Lubelski
Data urodzenia: 08-10-1932
Imię ojca: Hipolit
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Pogorzelcy” (nr rej. 8827), prowadzonej przez pion IV/VI RUSW Tomaszów Lubelski w okresie 09.02.1984 - 22.09.1989, do których włączono dokumenty innych spraw, m.in. z SOS krypt. „Szatnia” (nr rej. 7556), SOR krypt. „Nietoperz” (nr rej. 9453), SOR krypt. „Parapet” (nr rej. 11259), realizowanych przez Wydziały IV i VI WUSW Zamość, piony: IV, V i VI RUSW Tomaszów Lubelski. Wszystkie sprawy dotyczyły „działalności noszącej znamiona działalności antypaństwowej na bazie struktur b. >S[olidarności]< RI [Rolników Indywidualnych]”. W materiałach znajduje się m.in. „Wykaz osób zamieszkałych na terenie gminy Komarów znanych z negatywnych postaw społeczno-politycznych i działalności opozycyjnej", sporządzony w dniu 04.12.1984 przez funkcjonariusza pionu III RUSW Tomaszów Lubelski. Pod poz. VI tego zestawienia wpisano Franciszka Ulanowskiego. Oprócz danych personalnych podano także informacje na temat jego wykształcenia, miejsca pracy oraz stanu rodzinnego. Akta sprawy "Pogorzelcy" zarchiwizowano pod sygn. 2397/II. Akta o sygn. IPN Lu 077/829 (2387/II).
.