Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Olewski
Miejsce urodzenia: Kuniniec
Data urodzenia: 02-09-1922
Kraj urodzenia: ZSRR
Imię ojca: Jan
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Pogorzelcy” (nr rej. 8827), prowadzonej przez pion IV/VI RUSW Tomaszów Lubelski w okresie 09.02.1984 - 22.09.1989, do których włączono dokumenty innych spraw, m.in. z SOS krypt. „Szatnia” (nr rej. 7556), SOR krypt. „Nietoperz” (nr rej. 9453), SOR krypt. „Parapet” (nr rej. 11259), realizowanych przez Wydziały IV i VI WUSW Zamość, piony: IV, V i VI RUSW Tomaszów Lubelski. Wszystkie sprawy dotyczyły „działalności noszącej znamiona działalności antypaństwowej na bazie struktur b. >S[olidarności]< RI [Rolników Indywidualnych]”. W materiałach znajduje się m.in. „Wykaz osób zamieszkałych na terenie gminy Komarów znanych z negatywnych postaw społeczno-politycznych i działalności opozycyjnej”, sporządzony w dniu 04.12.1984 przez funkcjonariusza pionu III RUSW Tomaszów Lubelski. Pod poz. XVII tego zestawienia wpisano Stefana Olewskiego. Oprócz jego danych personalnych i miejsca zamieszkania podano także informacje na temat jego wykształcenia i źródła utrzymania („rolnik”) oraz ustalenia odnoszące się do członków jego najbliższej rodziny. Akta sprawy "Pogorzelcy" złożono do archiwum pod sygn. 2387/II. Akta o sygn. IPN Lu 077/829 (2387/II).
.