Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Blinkowski
Miejsce urodzenia: Hancewicze
Data urodzenia: 10-12-1915
Kraj urodzenia: ZSRR
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Blinkowski został zatrzymany dnia 29.10.1947 przez PUBP Skwierzyna za "wystąpienie antyradzieckie, na zebraniu Gromadzkim w Osiecku". Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu dnia 15.05.1948 na 3 lata więzienia, zwolniony 15.06.1950. Wpis na podstawie zapisów katechetycznych. Materiały 1816/III zniszczono protokołem brakowania nr 58 dnia 1.03.1986.
Materiały administracyjne KWMO w Zielonej Górze (Faktologia. Wroga propaganda A-G lata 1945-1970. Brudnopisy, kopie). W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy Stanisława Blinkowskiego sporządzony przez Wydz. „C” KWMO Zielona Góra, w którym opisano "wrogą działalność" podczas zebrania gromadzkiego w Osiecznicy. Podczas tego zebrania ww. rozpowszechniał "fałszywe wiadomości o pomordowaniu oficerów polskich w Katyniu przez żołnierzy armii radzieckiej”, wywołując tym wśród zebranych nastroje antyradzieckie. Aresztowany dnia 29.10.1947 przez PUBP Skwierzyna. Skazany na 3 lata więzienia. IPN Po 060/119 t. 84/1, IPN Po 060/119 t. 78.
Akta sadowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu z okresu 29.10.1947 - 15.05.1948 przeciwko Stanisławowi Blinkowskiemu, który został zatrzymany 29.10.1947 na skutek doniesienia i podejrzenia o antysowieckie wystąpienia przeciwko ZSRR na zebraniu grodzkim w Osiecku, pow. Skwierzyna. W dniu 14.12.1947 w sprawie wydano postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo. Wyrokiem z dnia 30.12.1947 skazano ww. na 3 lata pozbawienia wolności „za to że w dniu 28.10.1947 roku w Osiecku pow. Skwierzyna na zebraniu grodzkim w obecności 30 osób rozpowszechniał nieprawdziwe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego, mogące podważyć sojusz Państwa Polskiego ze sprzymierzonym ZSRR (...) o zamordowaniu przez tychże sojuszników 12 000 oficerów Polskich w Katyniu”. Z zachowanych dodatkowo penitencjarnych zapisów ewidencyjnych wynika, że Stanisław Blinkwoski karę pozbawienia wolności odbywał w okresie 29.10.1947 do 28.10.1950. Od 29.10.1947 do 7.07.1948 w więzieniu w Poznaniu, następnie 7.07.1948 został przeniesiony do Więzienia we Wronkach, a ostanie 6 miesięcy kary tj. od 14.06.1950-28.10.1950 odbył w więzieniu w Potulicach, skąd został zwolniony. IPN Po 75/1987, IPN Po 3/161,IPN Po 3/162, IPN Po 3/198, IPN Po 3/69,IPN Po 3/59,IPN Po 3/78,IPN Po 3/79,IPN Po 3/80, IPN Po 060/59/13.
.