Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Henryk Marian
Nazwisko: Skałecki
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 22-12-1904
Imię ojca: Józef
Imię matki: Teodozja
Dodatkowe informacje:

W PPS od 1926 r., następnie w PZPR, nadto w latach 1926-1935 w Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, Liga Obrony Praw Człowieka i Obywatela członkostwo w latach 1936-1937. Z wykształcenia ekonomista po ukończeniu Państwowej Szkoły Handlowej w Łodzi (1921 r.) z zawodu, buchalter i bankowiec. Po ukończeniu szkoły pracował w Spółdzielni Pracowników Państwowych, Komunalnych i Społecznych jako: kasjer, buchalter, w końcu zastępca kierownika handlowego, lata 1921-1928. W Zarządzie Miejskim m. Łodzi zatrudniony, najpierw w charakterze kierownika referatu polityki terenowej miasta, potem p.o. kierownika Oddziału w Wydziale Technicznym, w latach 1928-1939. W tym czasie, z ramienia magistratu, był sekretarzem Komitetu Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Łodzi. Czynnie uczestniczył w działalności społeczno-politycznej był m.in.: Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Łódzkiej OM TUR, członkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej PPS, członkiem Prezydium Łódzkiego Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS, członkiem Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Łodzi. W okresie okupacji (1940-1945) pracował w Banku „Społem” w Warszawie, gdzie był między innymi: kierownikiem działu oszczędnościowego, kierownika Wydziału Organizacji i Kontroli a z początkiem 1943 r. pełnomocnikiem Zarządu Banku „Społem". W okresie od końca lutego 1945 do początku 1946 r. w tymże banku zatrudniony jako członek Zespołu Dyrekcyjnego, kierującego pracami banku. Dnia 7.01.1946 r. powołany przez Radę Nadzorczą Banku Gospodarstwa Spółdzielczego na członka Zarządu, niebawem wybrany wiceprezesem Zarządu BGS. W wyniku reformy bankowej Bank Gospodarstwa Spółdzielczego w kwietniu 1949 roku zaprzestał działalności. Równocześnie mianowany przez Ministra Skarbu członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego i członkiem Dyrekcji Banku Inwestycyjnego. Naczelnym Dyrektorem Banku Rolnego w Warszawie mianowany przez Prezesa Rady Ministrów dnia 1.09.1951 r., na tym stanowisku do emerytury w 1970 r. W latach 1945-1947 był posłem do Krajowej Rady Narodowej.
Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 3498, s. 1, 29-31, 33-34, 35-36, 42-44.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Podstawowa Organizacja Partyjna przy Centrali Banku Inwestycyjnego Warszawa PZPR 1949 02-1951 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 3498, s. 30-31.
Członek Egzekutywa Podstawowa Organizacja Partyjna przy Centrali Banku Inwestycyjnego Warszawa PZPR 03-1951 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 3498, s. 30-31.
.