Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Łukaszewicz
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 11-10-1956
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Łukaszewicz w dn. 22.03.1980 został zarejestrowany pod nr rej. Bk 25353 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Filolog" (nr rej. Bk 25300) z powodu kolportażu literatury bezdebitowej na terenie kraju. Sprawa prowadzona była w okresie 12.03.1980 - 11.06.1980 przez Wydz. III KW MO w Białymstoku. Zakończona poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 2189/II. Materiały o sygn. 2189/II zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do krajów kapitalistycznych i krajów demokracji ludowej w okresie od 24.03.1980 do 24.03.1983 wniesione przez Wydz. III KW MO w Białymstoku, ponieważ "jest figurantem Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. >Filolog<. Przejawia zainteresowania działalnością antysocjalistyczną. Posiadał wrogą literaturę, którą kolportował w gronie studentów Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Literaturę tę przywoził z zagranicy". Zastrzeżenie anulowano 04.11.1980 roku. IPN Bi 452/18175 (EABK 18175).
.