Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Cecylia Elżbieta
Nazwisko: Machinia
Nazwisko rodowe: Machinia
Miejsce urodzenia: Chorzów
Data urodzenia: 10-11-1923
Imię ojca: Emanuel
Imię matki: Albina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Cecylia Machinia występuje w materiałach Sprawy Agenturalnego Rozpracowania wszczętej przez Wydział V WUBP Katowice w związku z „doniesieniem obywatelskim” dotyczącym „wrogich wystąpień” (w obronie religii), które miały miejsce na zebraniach ZMP (Związek Młodzieży Polskiej) w Technikum Hutniczym w Katowicach. W toku sprawy ujawniono, że od listopada 1948 do września 1949 na terenie Chorzowa działała „nielegalna” organizacja młodzieżowa o nazwie „Contra”, której celem było „wychowanie młodzieży wg zasad i tradycji harcerstwa przedwojennego”. Cecylia Machinia, która zaangażowała się w działalność organizacji w związku z prowadzoną sprawą została zatrzymana (w miejscu zamieszkania przeprowadzono rewizję), przesłuchana i na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Katowicach (sygn. akt Pr II 405/51) tymczasowo aresztowana. W dn. 21.01.1952 Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach skazał ww. na karę 3 lat więzienia. Materiały sprawy zostały zarchiwizowane pod sygn. 16728/52. W dniu 03.05.1972 materiały archiwalne otrzymały nową sygn. 30917/II. IPN Ka 08/2314 (30917/II).
Akta prokuratorskie Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Katowicach. Cecylia Machinia zatrzymana 16.11.1951 w związku z podejrzeniem o przynależność do „nielegalnej” organizacji młodzieżowej „Contra”, została objęta śledztwem prowadzonym przez Wydział Śledczy WUBP Katowice pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Katowicach (sygn. akt Pr II 405/51). W toku śledztwa ww. została przesłuchana i 26.11.1951 tymczasowo aresztowana. W dn. 27.11.1951 osadzona w Więzieniu Karno-Śledczym w Katowicach. Śledztwo zakończono 20.12.1951. Cecylia Machinia została oskarżona o to, że w listopadzie 1948 w Chorzowie sporządziła na maszynie w kilkudziesięciu egzemplarzach w celu rozpowszechnienia ulotki, które zawierały „fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego” (ulotki w swej treści nawoływały m.in. górników „aby nie naśladowali przodowników pracy i przeciwstawiali się współzawodnictwu”), tj. o przestępstwo z art. 23 § 1 dekretu o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (tzw. małego kodeksu karnego). IPN Ka 241/6467 (Pr II 327/51), IPN Ka 064/164 (1D/ŚL).
W dniu 21.01.1952 Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach (sygn. akt Sr 18/52) uznał Cecylię Machinia winną tego, że „w celu rozpowszechnienia sporządziła kilkadziesiąt odezw do górników, które zostały rozlepione 03.12.1951 w Chorzowie, a które w swej treści „zawierały wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę Państwu Polskiemu”, tj. przestępstwa z art. 23 § 1 dekretu z dn. 13.06.1946. Ww. została skazana na karę 3 lat więzienia. Najwyższy Sąd Wojskowy w dn. 19.02.1952 (sygn. Sn. Odw. S.177/52) skargę rewizyjną pozostawił bez uwzględnienia. Zasądzoną karę Cecylia Machinia początkowo odbywała w Więzieniu Karno-Śledczym w Katowicach. Od 19.05.52 więziona była w Gliwicach, a od 09.11.1952 w Sosnowcu. W dn. 07.02.1953 na mocy amnestii z dn. 22.11.1952 WSR w Katowicach złagodził do 1 roku i 6 m-cy karę więzienia orzeczoną wyrokiem z dn. 21.01.1952. Cecylia Machinia została zwolniona 16.05.1953. IPN Ka 1/195 t. 1-3 (Sr 18/52).
Cecylia Machinia figuruje w materiałach administracyjnych KW MO Katowice zawierających „Charakterystykę 138” dotyczącą „nielegalnej” organizacji „Contra”. Charakterystyka została sporządzona w 1974 roku przez Wydział „C” KW MO na podstawie materiałów archiwalnych o sygn. 30917/II oraz Sr 18/52. Organizacja, która działała na terenie Chorzowa od grudnia 1948 do września 1949 liczyła 9 osób w wieku od 17 do 25 lat. W czasie swojej działalności „Contra” dopuściła się „kilku wrogich wystąpień”. Członkowie grupy rozpowszechnili w pobliżu kopalń węgla kamiennego „Barbara” i „Prezydent” w Chorzowie ulotki nawołujące górników „do wstrzymania się od współzawodnictwa pracy”, przeprowadzili akcję zrywania flag wywieszonych w związku z obchodami „Święta Pracy”, zniszczyli portret Karola Marksa obrzucając go „skorupkami jaj napełnionymi atramentem” oraz rozlepili hasła, które w swej treści „szkalowały ustrój w Polsce Ludowej oraz Związek Radziecki”. W wyniku rozpracowania organizacji prowadzonego od kwietnia 1951 przez Wydział V WUBP Katowice, aresztowano 9 osób. W dn. 21.01.1952 WSR w Katowicach skazał członków „nielegalnej organizacji młodzieżowej” na kary więzienia od 3 do 7 lat. Cecylia Machinia, która „brała aktywny udział w zebraniach i innych działaniach organizacji” np. „przepisywała na maszynie antypaństwowe ulotki i hasła” została skazana na 3 lata więzienia. IPN Ka 057/667, IPN Ka 057/135 t. 1-2 (Charakterystyka 138).
Ww. występuje w materiałach administracyjnych sporządzonych w 1961 roku przez Wydział „C” KW MO Katowice. W materiałach znajdują się wykazy osób z terenu Chorzowa, które ze względu na swoją działalność zostały zarejestrowane w Wydziale „C” KW MO Katowice. Ww. występuje w ewidencji operacyjnej jako osoba skazana w 1952 roku przez WSR w Katowicach za przynależność do „nielegalnej” organizacji. IPN Ka 094/26 t. 1 (25/CH).
W dniu 13.09.1991 Sąd Wojewódzki w Katowicach (sygn. akt V Ko.588/91) na podstawie ustawy z dn. 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, stwierdził nieważność wyroku WSR w Katowicach z dn. 21.01.1952 (sygn. akt Sr 18/52). IPN Ka 365/12.
.