Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marta
Nazwisko: Uszak
Nazwisko rodowe: Juniewicz
Miejsce urodzenia: Rastatt
Data urodzenia: 25-10-1942
Kraj urodzenia: Niemcy
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marita Uszak była rozpracowywana w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Internista". Sprawa prowadzona przez Wydz. III WUSW w Szczecinie (rej. Sz 23938) w okresie 09.07.1982 - 21.11.1986 (wcześniej w kategoriach KE i SOS). Marita Uszak została zarejestrowana do sprawy pod numerem Sz 29398 w dniu 26.06.1984 jako „pełniąca funkcje przewodniczącej KZ NSZZ „Solidarność” która współpracowała z figurantami po przez prowadzenie wrogiej działalności, polegającej na wspomaganiu kolportażu wśród pracowników otrzymanych od figurantów nielegalnych wydawnictw. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 16510/II. IPN Sz 0053/144 (16510/II).
Marita Uszak była rozpracowywana przez Wydz. II WUSW w Szczecinie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Siostra" (rej. Sz 23219), prowadzonego w okresie 24.02.1982 - 24.11.1983, jako podejrzewana o prowadzenie wrogiej działalności. Sprawę zakończono rozmową ostrzegawczą. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 15113/II. Materiały o sygn. 15113/II zniszczono (brak protokołu brakowania). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.