Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Janina
Nazwisko: Broniewska
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 05-08-1904
Imię ojca: Oskar
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

W PPR od 15.01.1947 r., następnie w PZPR, literat z zawodu. Od wczesnej młodości w harcerstwie, ponadto zaangażowana w działalność społeczną. Po maturze zdanej w Seminarium Nauczycielskim w Kaliszu przeniosła się do Warszawy (wrzesień 1924), rozpoczęła naukę w szkole zdobniczej [!]. Po ukończeniu szkoły otrzymała pracę, nauczyciela rysunku w szkołach powszechnych w Warszawie. Angażowała się także w organizację teatru robotniczego, wraz z L. Schillerem oraz działalność polityczną. Działała między innymi w kręgu Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela, współpracowała z Wandą Wasilewską. W związku z działalnością polityczną zwolniona z pracy w szkole, wówczas napisała swoją pierwszą powieść dla młodzieży. Zatrudniona w redakcji „Płomyczka”, w okresie międzywojennym pisała dla dzieci i młodzieży. We wrześniu 1939 r. w Warszawie, zgłosiła się do Komitetu Propagandy przy Obronie Miasta [!], współpracowała też z Polskim Radiem. Po kapitulacji Warszawy znalazła się na wschodzie, najpierw w Białymstoku, gdzie pracowała jako inspektor szkolny, była również członkiem zarządu w Związku Literatów, potem w Mińsku gdzie była członkiem kolegium redakcyjnego gazet: „Sztandar Wolności” i „Nowe Widnokręgi". Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej ewakuowana do Czapajewska, gdzie przez kilka miesięcy pracowała w sowchozie [państwowym gospodarstwie rolnym]. Następnie w Kujbyszewie gdzie pracowała w Sowinformbiuro [?] i radio, potem w redakcji „Nowych Widnokręgów” kierowała działem listów. W 1943 r. po sformowaniu się I Dywizji korespondent wojenny, przeszła cały szlak bojowy wraz  I Armią WP. Na I zjeździe Związku Patriotów Polskich wybrana została członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego ZPP. Z listy ZPP została posłem do Krajowej Rady Narodowej (1945). Pracowała w „Polsce Zbrojnej” jako korespondent specjalny. Członek Związku Literatów Polskich, delegat na II Zjazd PZPR (1954). Autorka m.in.powieści dla młodzieży „O człowieku, który się kulom nie kłaniał” 1948, poświęconej biografii gen. Karola Świerczewskiego.
Źródła: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 354, s. 6, 11, 13, 14; indeks osobowy do akt IPN BU 3440/30.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Podstawowa Organizacja Partyjna przy Związku Literatów Polskich Warszawa PPR 1947 1948 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 354, s. 17.
Sekretarz Podstawowa Organizacja Partyjna przy Związku Literatów Polskich Warszawa PZPR 1948 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 354, s. 17.
.