Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiktor Zbigniew
Nazwisko: Langner
Miejsce urodzenia: Szczerzec
Data urodzenia: 11-03-1906
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Wydziału III WUBP w Krakowie, dot. rozpracowania Wiktora Langnera członka kierownictwa Obszaru Południowego WiN. Rozpracowanie zakończono i materiały złożono 05.08.1955 w archiwum WUdsBP w Krakowie pod sygn. 3810/II. Akta nie zachowały się. Akta o dawnej sygn. 3810/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
Dokumentacja śledztwa WUBP w Krakowie i Dep. Śledczego MBP w sprawie członków kierownictwa II Zarządu WiN. Protokoły przesłuchań, materiały prokuratury, postanowienia o tymczasowym areszcie, dokumentacja z procesu wraz z aktem oskarżenia i wyrokiem WSR, dokumenty organizacji WiN i odpisy z tych dokumentów, dokumentacja z odbywania kary przez osadzonych. Wiktor Langner został zatrzymany przez WUBP w Krakowie 21.08.1946 podczas zasadzki w mieszkaniu członka WiN Mirosława Kowalskiego. Skazany 10.09.1947 przez WSR w Krakowie na karę śmierci. Wyrok złagodzono 06.11.1946 do kary dożywotniego więzienia. Po realizacji procesowej akta sprawy złożono 13.10.1948 w archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 1716/I, następnie skomasowano do sygn. 740/III w 1968 roku. Akta o sygn. IPN Kr 07/639, t. 1-11 (740/III).
Dokumentacja śledztwa prowadzonego przez Departament Śledczy MBP oraz Wydział Śledczy WUBP w Krakowie od sierpnia 1946 w sprawie członków kierownictwa II Zarządu WiN. Materiały zawierają protokoły przesłuchań aresztowanych i świadków przez funkcjonariuszy UB, postanowienia prokuratury, dokumentację z procesu przed WSR w Krakowie wraz z aktem oskarżenia i wyrokiem WSR, dokumenty organizacji WiN i odpisy z tych dokumentów oraz dokumentację z odbywania kary przez osadzonych. Wiktor Langner został zatrzymany przez WUBP w Krakowie 21.08.1946. Po wielomiesięcznym śledztwie nadzorowanym bezpośrednio przez Dep. Śledczy MBP skazany 10.09.1947 przez WSR w Krakowie na karę śmierci. Prezydent Bierut w postanowieniu z 06.11.1947 skorzystał z prawa łaski. Wyrok zamieniono na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Po realizacji procesowej akta śledztwa złożono w archiwum MBP 22.01.1948 pod sygn. 1739/śl. Przesygnowano 01.10.1971 do nr 1739/III. Mikrofilm o sygn. 1606/III wykonano w 1977 roku. Akta o sygn. IPN BU 0259/166, t. 1-9 (1739/III), oraz mikrofilm IPN BU 01236/975 (1606/III).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Wiktorowi Langnerowi i innym członkom kierownictwa II Zarządu WiN. Zatrzymany przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie 21.08.1946. Decyzją prokuratora Oskara Karlinera z WPR w Krakowie aresztowany tymczasowy od 29.08.1946. W miejscu zamieszkania w Krakowie przeprowadzono rewizję. Poddany następnie brutalnemu rocznemu śledztwu. Akt oskarżenia z 07.07.1947 sporządzony przez funkcjonariusza śledczego MBP Adama Humera zatwierdzony został przez Naczelnika Wydziału Śledczego MBP Różańskiego. Oskarżony z art. 86 par. 1 i 2 KKWP oraz art. 6 dekretu z 13.06.1946 o działalność w strukturach kierowniczych WiN, działalność w zakresie propagandy i prowadzenie akcji "O" przeciwko władzom komunistycznym. Wyrokiem WSR z 10.09.1947 skazany na karę śmierci. Decyzją z 06.11.1947 B. Bierut skorzystał z prawa łaski i karę zamieniono na dożywocie. Osadzony w Więzieniu Montelupich w Krakowie, w CW we Wronkach, a od 1954 roku w Więzieniu Nr II w Warszawie. Postanowieniem o zastosowaniu Amnestii Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie 09.05.1956 złagodził karę do 12 lat więzienia. Następnie na wniosek Prokuratury WOW Sąd Wojewódzki w Krakowie 18.06.1956 wydał postanowienie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu. Zwolniony z więzienia w Warszawie 20.06.1956. Akta o sygn. IPN Kr 85/246-264 (Sr 978/47), IPN Kr 110/1593 (Sr 978/47).
Księga Główna CW we Wronkach. Przetransportowany z więzienia w Krakowie do Wronek 09.01.1948. Od stycznia 1954 w więzieniu Warszawa II, skąd decyzją Sądu Wojewódzkiego w Krakowie został 20.06.1956 zwolniony. Księga Główna Więźniów CW we Wronkach o sygn. IPN Po 3/58, 3/59.
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-86 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Wiktor Langner ps. "Cis", "Siew", "Jasny", figuruje w charakterystyce jako członek kierownictwa Obszaru Południowego WiN, w okresie 1945-46 Szef Propagandy BW WiN Obszaru Południowego, a od lutego 1946 Szef Propagandy przy KG WiN. inicjator i koordynator akcji "O" - "Odpluskwianie", akcji propagandowej skierowanej przeciwko działaczom PPR. Zatrzymany przez UB 21.08.1946 i skazany w procesie krakowskim WiN w 1947 roku na karę śmierci, zmienioną następnie na dożywotnie więzienie. Akta o sygn. IPN Kr 074/199 t. 1-8 (200/X).
.