Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Eugeniusz
Nazwisko: Końka
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 05-11-1945
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Marek Końka 13.12.1981 został internowany decyzją Nr 28/K/81 jako wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa Książka Ruch” podejrzany o prowadzenie „wrogiej działalności w miejscu pracy”. Internowany na wniosek Wydz. III-A KSMO. Osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. Zwolniony 3.06.1982 z uwagi na stan zdrowia. IPN BU 0787/469 (3948/III), IPN 01326/1747 (3948/3) mikrofilm.
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego (akta internowanego) Marka Końki. Internowany decyzją nr 28/K/81 z 12.12.1981 na zasadzie artykułu 42 dekretu o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego z uwagi na prowadzenie działalności sprzecznej z obowiązującymi przepisami prawa. Przebywał w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka w Warszawie. Zwolniony 3.06.1982. IPN BU 448/208 (208/06/82).
Figuruje w aktach z roku 1982 zawierających skargi i wnioski osób internowanych z ponad dwudziestu ośrodków internowania. IPN BU 529/5 (81/341), IPN BU 529/24 (0510, 98/5).
Marek Końka występuje w aktach zabezpieczenia operacyjnego prowadzonych przez Wydział XI Departamentu II MSW w 1982 roku dotyczących innej osoby, działacza NSZZ "Solidarność" podejrzanego o przerzut podziemnych materiałów z przeznaczeniem do publikacji w USA. IPN BU 0222/239 (53118/II).
Marek Końka figuruje w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. "Mazowsze" nr rejestr. 30727, założonej przez Wydz. III-A KSMO w Warszawie w 1980 roku na Tymczasowy Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność". IPN BU 0999/171 t. 1 (235/III/OB).
Marek Końka 19.01.1983 został zarejestrowany pod nr. 37478 przez Wydz. V KSMO w Warszawie do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Koń"/ "Konik". Sprawę wszczęto po doniesieniu agenturalnym. Objęty kontrolą operacyjną z uwagi na działalność w NSZZ „Solidarność” i utrzymywania kontaktów z KSS-KOR. Sprawa zakończona z powodu wyjazdu na emigrację. Materiały złożone 14.12.1983 w archiwum Wydz. "C" KSMO pod sygn.. 7931/II zostały zniszczone 22.12.1989. Materiały o sygn. 7931/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.