Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Niemczycki
Miejsce urodzenia: Rokietnica Jarosław
Data urodzenia: 08-11-1904
Imię ojca: Grzegorz
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

Chmielowiec P., Niemczycki Ludwik [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego
w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006;

Chmielowiec P., Ludwik Niemczycki (1904–1976) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce
1944–1956. Słownik biograficzny, t. 3, Kraków–Warszawa–Wrocław 2007.

 Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone przez WUBP Rzeszów w stosunku do osoby trzeciej, członka bojówki WiN, a następnie kierownika kolportażu WiN na terenie ówczesnego woj. rzeszowskiego. Ks. Ludwik Niemczycki wymieniony jest w protokole przesłuchania z dnia 15.06.1949 jako wikary parafii Tyczyn, kapelan kierownictwa WiN Okręgu Rzeszów, utrzymujący kontakt z członkami organizacji z powiatu dębickiego (otrzymywał pocztę "winowską"). IPN Rz 046/714 (1407/III).
Sprawozdania miesięczne i roczne KP MO w Kartuzach za lata 1948-1966. Ks. Ludwik Niemczycki wymieniony jest w sprawozdania z sierpnia 1950 jako jeden z księży, który odmówił podpisania tzw. apelu sztokholmskiego (uczynił to dopiero po zakończeniu akcji). IPN Gd 05/73 t. 17 (304/14).
W związku ze swoją "wrogą" względem PRL postawą ks. L. Niemczycki pozostawał w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa w Kartuzach. W roku 1955 została założona na jego osobę Sprawa Operacyjno-Obserwacyjna, która w roku 1961 została przekazana do KW MO we Wrocławiu z powodu przeniesienia ks. Niemczyckiego. Operacyjną obserwacje wymienionego zakończono 23.02.1963 w związku z faktem, iż nie przejawiał on antypaństwowej działalności w czasie posługi we Wrocławiu. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 96976/II, następnie w roku 1984 zniszczono. Materiały o sygn. 96976/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 30.11.1963 zarejestrowany do nru 16466 przez Wydział IV KWMO we Wrocławiu w ramach Teczki Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK). Ludwik Niemczycki w okresie II wojny światowej był kapelanem AK na ternie rzeszowskiego i dębickiego Obwodu AK (w 1944 uczestniczył w akcji "Burza"). Działalność konspiracyjną kontynuował w Zrzeszeniu "Wolność i Niezawisłość" (WiN) na terenie Tyczyna posługując się ps. "Pasterz" oraz na terenie powiatu kartuskiego do roku 1947 (otrzymał m.in. zadanie zorganizowania gdańskich struktur WiN). Wymieniony wg. organów bezpieczeństwa przejawiał "wrogi" stosunek do ówczesnej władzy, Związku Radzieckiego oraz zachodzących przemian społecznych. Był organizatorem "strajku szkolnego" (w obronie krzyża) w Kiełpinie w roku 1957 na terenie powiatu kartuskiego, z tego też powodu został przeniesiony do Wrocławia. Kazania które głosił miały być zdaniem władz "nastawione przeciwko obecnemu ustrojowi", miał w nich nawoływać wiernych do słuchania audycji radiowych z Watykanu. Ksiądz Niemczycki zmarł w roku 1976, materiały TEOK złożono w archiwum pod sygn. 101666/II w dniu 23.05.1980, a następnie zniszczono. Materiały o sygn. 101666/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Charakterystyka nr 3 dot. członków Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręgu Rzeszów opracowana przez Wydział "C" KW MO w Rzeszowie w latach 1977-1978. Ludwik Niemczycki był członkiem WiN w Rzeszowie, posługiwał się pseudonimem "Pasterz". Utrzymywał kontakt z działaczami organizacji z terenu powiatu dębickiego, od roku 1948 ukrywał się w obawie przed aresztowaniem. IPN Rz 05/5.
.