Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Scheibe
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 11-12-1949
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Joanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mieczysław Scheibe, pracownik Politechniki Szczecińskiej, został w dniu 9.01.1984 zarejestrowany przez Wydział III-1 WUSW w Szczecinie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Renegat", nr rej. Sz 28019, jako podejrzany o propagowanie wrogich poglądów. Sprawę zakończono 25.05.1984 po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej z w/w. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 15387/II. Materiałów archiwalnych brak. Materiały o sygn. 15387/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W teczce kontaktu operacyjnego pseudonim "Leszek" (nr rej. Sz 28842), prowadzonego przez Wydział III-1 WUSW w Szczecinie, pozyskanego wcześniej do współpracy w charakterze tajnego współpracownika (TW) znajdują się informacje dotyczące Mieczysława Scheibe, pracownika naukowego i członka Chóru Politechniki Szczecińskiej. IPN Sz 0010/1577 (49826/I).
Na karcie E-16 z Kartoteki Zagadnieniowej KW MO w Szczecinie znajduje się informacja, że Mieczysław Scheibe w latach 1969-1970 pozostawał w zainteresowaniu służby bezpieczeństwa z powodu paczek z NRF, które otrzymywał on i jego rodzina. Materiały znajdowały się w Insp. Gr. III a Wydziału II KW MO w Szczecinie pod numerem S-2/IIIa/70. Wpis w oparciu o dokumentację ewidencyjną.
.