Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Gajos
Miejsce urodzenia: Rzeżuśnia
Data urodzenia: 03-10-1928
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały dot. ujawnionego Edwarda Gajosa, ps. "Bohun". Ujawnił się on 03.03.1947 przed PUBP w Miechowie jako żołnierz NSZ. W rzeczywistości chodziło o oddział WiN-owski, dowodzony przez Franciszka Zawrzykraja, a po jego śmierci przez Czesława Łosia ps. "Leśny". Gajos otrzymał zaświadczenie nr 43651. Po ujawnieniu poddany kontroli operacyjnej przez PUBP w Miechowie. Akta złożono 19.07.1955 w Archiwum Wydz. X WUdsBP w Krakowie pod dawną sygn. 2490/II. Przerejestrowano 09.05.1966 do sygn. 679/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/658 (679/II).
Charakterystyka nr 31 dotycząca oddziału organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN) pod dowództwem Franciszka Zawrzykraja vel Józefa Zdankiewicza ps. "Wicher", opracowana w Wydz. "C" KWMO w Krakowie w latach 1975-1978. Zawrzykraj zginął w czasie akcji w marcu 1946 (inf. z karty z kartoteki IPN Kr 0116). Po śmierci Zawrzykraja, oddziałem dowodził Czesław Łoś ps. „Leśny”. Oddział Zawrzykraja działał w okresie od czerwca 1945 do listopada 1946 na terenie powiatu miechowskiego. Był podzielony na dwie części: zachodnią, dowodzoną przez samego Zawrzykraja oraz wschodnią, dowodzoną przez jego zastępcę – Henryka Srogę ps. „Zamek”. Przez cały okres istnienia w oddziale Zawrzykraja służyło 45 żołnierzy oraz posiadał on 14 współpracowników. Był to oddział bardzo aktywny o wybitnie niepodległościowym profilu. Przeprowadził w sumie 36 akcji, w tym m.in.: odbito 22.08.1946 H. Srogę, aresztowanego uprzednio przez PUBP w Miechowie; 10.02.1946 zaatakowano konwój MO, który prowadził aresztowanych żołnierzy tej organizacji – akcja zakończyła się pełnym sukcesem, a po niej oddział Zawrzykraja rozbił posterunek MO w Zagórzycach (siedzibie gminy Wielko-Zagórze); inne akcje dotyczyły również ataków na posterunki MO i placówki ORMO, a także likwidacji 2 członków PPR, ataku na żołnierzy sowieckich etc. Oddział Zawrzykraja został ostatecznie rozbity przez UB 08.11.1946. Do jego likwidacji szczególnie przyczynili się następujący funkcjonariusze PUBP w Miechowie: Tadeusz Magiera, Henryk Capiga, Józef Dysko, Tadeusz Boruciński, Stanisław Szarek, Eugeniusz Maczek. Materiały zawierają kwestionariusz osobowy Edwarda Gajosa ps. „Bohun”, który występuje jako żołnierz tej organizacji od maja 1946 aż do jej rozbicia, ujawniony 03.03.1947 przed PUBP w Miechowie. Akta o sygn. IPN Kr 074/30 (31/X).
.