Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alfred
Nazwisko: Berndt
Miejsce urodzenia: Leszno
Data urodzenia: 17-04-1921
Imię ojca: Maksymilian
Imię matki: Pelagia
Dodatkowe informacje:

 


Uzupełnienia/sprostowania:  


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Alfred Berndt pseud. "Traugutt", syn Maksymiliana i Pelagii, figuruje (wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowego zbrojnego podziemia) w materiałach operacyjnych i administracyjnych UB z WUBP we Wrocławiu z roku 1947 zarejestrowanych w latach późniejszych jako "Oświadczenia i ankiety ujawnionych członków nielegalnych organizacji" z okresu amnestii 1947 roku. Te materiały zawierają między innymi ujawnieniowe "oświadczenie" Alfreda Berndta, wówczas studenta Uniwersytetu Wrocławskiego (od lata 1946). Alfred Berndt napisał to oświadczenie dn. 22 marca 1947 w WUBP we Wrocławiu. Opisał w nim swoją działalność w Wolsztynie i okolicy w roku 1945 i życie we Wrocławiu w roku 1946 - po swojej ucieczce z aresztu UB (ze szpitala podległego nadzorowi UB) w dniu 5 lutego 1946. IPN Wr 032/189 (2285/IV) t. 2.
Alfred Berndt figuruje (wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia) w materiałach operacyjnych UB z PUBP Wolsztyn i WUBP w Poznaniu z lat 1945-1955 zarejestrowanych jako "Teczka zagadnieniowa kryptonim >Merkur<". Akta te dot. inwigilacji przez różne jednostki UB i MO byłych żołnierzy i współpracowników Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta", w tym tzw. grupy "Babinicza" - działającej na terenie powiatu Wolsztyn w latach 1945-1946. To "rozpracowanie obiektowe" byłych żołnierzy i współpracowników Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta" rozpoczęto 27 grudnia 1951 i nadano mu krypt. >Merkur<. Alfred Berndt występuje m.in. w sprawozdaniu Ref. III PUBP Wolsztyn z roku 1952 dot. byłych członków i żołnierzy Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta". Występuje w tym sprawozdaniu jako były członek WSGO "Warta" i były mieszkaniec Wolsztyna, którego "obecne miejsce zamieszkania jest nieznane" (na str. 20 ww. akt). IPN Po 003/360 (364/IV) t. 1.
Alfred Berndt syn Maksymiliana figuruje (wraz z kilkuset innymi więźniami komunistycznych władz) w materiałach ewidencyjnych więźniów śledczych w Poznaniu w latach 1947-1948 - zarejestrowanych jako "Księga główna więźniów śledczych". W rubryce dot. Alfreda Berndta (nr 637) zapisano między innymi, że ww. student Uniwersytetu Wrocławskiego został przywieziony do Aresztu Śledczego w Poznaniu dnia 6 kwietnia 1948 na mocy nakazu wojskowego prokuratora i następnie został z tego aresztu zwolniony w dniu 5 maja 1948. IPN Po 3/80 (8/5).
Alfred Berndt syn Maksymiliana figuruje w materiałach ewidencyjnych więźniów wojskowych w Poznaniu w latach 1947-1948 - zatytułowanych jako "Księga ewidencyjna więźniów wojskowych". W rubryce dot. Alfreda Berndta (nr 328) zapisano między innymi, że ww. student Uniwersytetu Wrocławskiego "przybył" do Aresztu Śledczego w Poznaniu dnia 6 kwietnia 1948 na mocy nakazu wojskowego prokuratora i następnie został z tego aresztu zwolniony w dniu 5 maja 1948. IPN Po 3/79 (8/6), IPN Po 3/86.
Alfred Berndt pseud. "Traugutt" figuruje (wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia) w materiałach operacyjnych UB z PUBP Wolsztyn i WUBP w Poznaniu opracowanych w latach 1974-1982 i zarejestrowanych jako "Kwestionariusze osobowe członków i współpracowników reakcyjnego podziemia w woj. poznańskim". W kwestionariuszu dot. Alfreda Berndta (w tomie 2 akt) zapisano między innymi, że ww. to "od sierpnia 1945 r. do końca listopada 1945 r. szeregowy członek WSGO >Warta< w Wolsztynie (...). Posiadał pistolet typu >Parabellum<. W dniu 6 grudnia 1945 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP Wolsztyn, a dnia 6 lutego 1946 r. zbiegł ze szpitala, w którym przebywał na leczeniu (...). Sądownie nie odpowiadał". IPN Po 003/676 (723/IV) t. 2.
.