Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bartosz Michał
Nazwisko: Sawicki
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 10-01-1971
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Kinga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła działalności organizacji - "Ruch Wolność i Pokój", "Federacja Młodzieży Walczącej" oraz "Międzynarodówka Anarchistyczna" działających na terenie b. woj. gdańskiego. B. Sawicki występuje w sprawie m. in. jako uczestnik zgromadzenia "WiP" przed halą "Olivia" w Gdańsku dotyczącego uwolnienia więźniów odmawiających służby wojskowej. Został zatrzymany i umieszczony w Milicyjnej Izbie Dziecka. IPN Gd 0027/3842 t. 6,10-11 (19960/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła wykonania na murze koszarów "wrogich napisów" o treści: "Nie chcemy wojsk radzieckich w Polsce", "FMW", "Solidarność". Zarejestrowany do sprawy pod numerem 36191 w dn. 18.12.1986. IPN Sz 0053/312 (16719/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOR/SOS] Sprawa "Zespół" dotyczyła działalności "Federacji Mlodzieży Walczącej" w Szczecinie. B. Sawicki został zarejestrowany do sprawy w dn. 9.05.1988 pod numerem 39366. W dniu 25.11.1988 wyłączone z SOR "Zespół" materiały dotyczące B. Sawickiego przerejestrowano w SOS "Centrala" zachowując jednocześnie numer rejestracyjny 39366. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła działalności tzw. "Międzynarodowki Anarchistycznej". B. Sawicki występuje jako jeden z inicjatorów powstania wymienionej organizacji. IPN Gd 0027/3841 (19959/II)
.