Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bolesław
Nazwisko: Budelewski
Miejsce urodzenia: Gibałka pow. Ostrołęka
Data urodzenia: 07-11-1910
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bolesław Budelewski pseud. "Sokół" figuruje jako mieszkaniec wsi Borawe pow. Ostrołęka i jako "członek bandy NZW" (wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego) w aktach śledczych i operacyjnych UB z PUBP Ostrołęka, PUBP Przasnysz i WUBP w Warszawie z lat 1947-1949. Te materiały śledcze UB zawierają między innymi: raporty i meldunki kilku jednostek UB, protokoły przesłuchań świadków i osób "podejrzanych", doniesienia kilku tajnych informatorów UB, służbowe notatki i plany UB. Bolesław Budelewski pseud. "Sokół" figuruje m.in. w piśmie szefa PUBP w Ostrołęce jako jeden z kilkunastu członków NZW przewidzianych do aresztowania oraz jako już aresztowany przez grupę UB i KBW w dniu 23.10.1947 (w piśmie funkcjonariusza PUBP w Ostrołęce). IPN BU 0207/1796 (6055/III) t. 6.
Bolesław Budelewski figuruje jako "oskarżony" i następnie "skazany" (wraz z pięcioma innymi żołnierzami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z lat 1948 i 1949. Akta te zawierają także między innymi akta śledcze UB z PUBP Ostrołęka i WUBP w Warszawie z lat 1947-1948. Zapisano w nich między innymi, że Bolesław Budelewski pseud. "Sokół" został "zatrzymany 23 października 1947 r. we wsi Borawe przez PUBP Ostrołęka" za "przynależność do nielegalnej organizacji NZW" i "współudział w zabójstwie [rodziny konfidentów UB]". Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 5 maja 1948 Bolesław Budelewski został skazany na karę śmierci i przepadek całego mienia na rzecz [komunistycznego] państwa. IPN BU 999/939 (Sr. 278/48).
Bolesław Budelewski pseud. "Sokół", syn Bolesława i Marianny, figuruje w tzw. aktach personalnych osadzonego. Akta te zostały wytworzone w okresie od 17 stycznia 1948 do maja 1948 w więzieniu karno-śledczym Warszawa-Praga oraz następnie w więzieniu na Mokotowie (w okresie od maja 1948 do 16 lipca 1948). Akta te zawierają także m.in. odpis wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 5 maja 1948 skazującego Bolesława Budelewskiego i innych żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na karę śmierci i przepadek całego mienia na rzecz komunistycznego państwa. IPN GK 919/2614 (7/48).
Bolesław Budelewski syn Bolesława i Marianny figuruje w aktach Centralnego Zarządu Więziennictwa z lat 1956-1969 zatytułowanych "Kartoteka skazanych" (ta kartoteka obejmuje karty wytworzone w poszczególnych więzieniach PRL w latach 1944-1968). W karcie dot. Bolesława Budelewskiego zapisano między innymi, że ww. został osadzony w więzieniu dn. 17 stycznia 1948 i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie skazany na "karę śmierci". Zapisano, że "wyrok śmierci wykonano dnia 15 lipca 1948 r.". IPN BU 2449/1.
.