Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Lucjan
Nazwisko: Kieszczyński
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 26-11-1918
Imię ojca: Józef
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:

W PPR od 27 stycznia 1945 r., następnie w PZPR. Z wykształcenia historyk, absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Łódzkiego w czerwcu 1952 r. doktor nauk humanistycznych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR z 5.04.1963 r. Pracownik naukowy Zakładu Historii Partii KC PZPR i WSNS przy KC PZPR. Po ukończeniu szkoły powszechnej (1932) rozpoczął pracę zarobkową, pracował w usługach (Łódź) i fabryce włókienniczej (Ruda Pabianicka) od 1936 r. do roku 1944. W latach 1935-1936 należał do Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, w okresie 1937-1939 członek klasowego związku zawodowego włókniarzy — działał w sekcji młodzieży. W sierpniu 1944 r. wywieziony przez okupanta do robót fortyfikacyjnych w rejonie Płocka i Gostynina przebywał tam do połowy stycznia 1945 r. Po zakończeniu wojny w Łodzi, gdzie aktywnie działał w tworzeniu struktur partyjnych. Po ukończeniu przeszkolenia w Centralnej Szkole PPR pracownik naukowo-dydaktyczny tamże, koniec 1945 r. Po maturze zdanej w 1948 r. studia na WH UŁ. W maju 1951 r. pracownik naukowy Wydziału Historii Partii KC PZPR, w latach 1955-1958 w Instytucie Nauk Społecznych KC PZPR na studiach aspiranckich. W okresie od października 1958 do czerwca 1971 r. zatrudniony w Zakładzie Historii Partii przy KC PZPR, od lipca 1971 r. w Wyższej Szkole Nauk Społecznych. Delegat na I Zjazd PPR w grudniu 1945 r.
Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 9885, s. 1-2, 4, 14-15, 43, 63-64Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Kierownik Wojewódzka Szkoła Partyjna Łódź PZPR 05-1949 08-1950 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 9885, s. 15.
Zastępca Kierownika Wydział Propagandy Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 08-1950 05-1951 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 9885, s. 15.
Sekretarz POP przy Zakładzie Historii Partii KC Warszawa PZPR 1959 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 9885, s. 5.
Kierownik Zakład Historii Polskiego i Międzynarodowego Ruchu Robotniczego Akademia Nauk Społecznych przy KC PZPR Warszawa 01-1986 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 9885, s. 6, 8, 88.
.