Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław
Nazwisko: Perkowski
Miejsce urodzenia: Borodzino gm. Kurzeniec woj. wileńskie
Data urodzenia: --1924
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Franciszek
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wacław/ Witold Perkowski (ur. w 1924 r.) przybył na tereny powiatu Ostrołęka z Wileńszczyzny w czerwcu 1944 w szeregach zbrojnego oddziału pod dowództwem chor. Józefa Kozłowskiego pseud. "Las" (z którym W. Perkowski współpracował na Wileńszczyźnie już w roku 1943 i wcześniej). W tym oddziale oraz w partyzantce AK i Armii Krajowej Obywatelskiej (AKO) w latach 1944-1945 i następnie w latach 1946-1947 w leśnych oddziałach antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), Wacław/ Witold Perkowski nosił pseudonim "Zając" (jego młodszy brat Czesław Perkowski pseud. "Dzik" był także członkiem oddziału "Lasa"). Wacław Perkowski figuruje w aktach, zapisach ewidencyjnych i kartotekach WUBP i KW MO w Warszawie oraz PUBP Ostrołęka z lat 1947-1955. Zapisano w nich między innymi, że W. Perkowski pseudonim "Zając" to "członek bandy NZW po wyzwoleniu", który został "zabity w lipcu 1947 r." (w zbrojnej walce z KBW-UB - najprawdopodobniej we wsi Zdunek gm. Myszyniec pow. Ostrołęka). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Witold Perkowski pseud. "Zając" występuje w materiałach operacyjnych i śledczych UB z PUBP Ostrołęka z lat 1947-1955. Te materiały dot. przede wszystkim jego brata Czesława Perkowskiego pseud. "Dzik" - jako poszukiwanego przez UB żołnierza antykomunistycznego podziemia i zbrojnego oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) pod dowództwem chor. Józefa Kozłowskiego pseud. "Las" (dowódcy XVI okręgu NZW krypt. "Orzeł") walczącego z komunistycznymi okupantami kraju na terenach powiatów Ostrołęka, Kolno, Szczytno i Przasnysz w latach 1945-1948. Akta te zawierają między innymi wykaz pseudonimów i innych danych kilkunastu "członków bandy >Lasa<", w tym W. Perkowskiego pseud. "Zając" (na str. 10), protokoły przesłuchań kilku partyzantów NZW i ich współpracowników oraz doniesienia kilku tajnych informatorów UB - w tym znajomych obu braci Perkowskich: "Dzika" i "Zająca". IPN BU 0203/279 (4497/II).
Wacław Perkowski pseud. "Zając" występuje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w obszernych aktach operacyjnych UB z PUBP Ostrołęka z lat 1948-1952 zatytułowanych "Rozpracowanie obiektowe kryptonim >O-A-1<". To rozpracowanie UB zostało założone na byłych żołnierzy, członków i współpracowników NZW z okręgu XVI obejmującego swoim działaniem w latach 1945-1949 głównie tereny powiatów Ostrołęka, Przasnysz, Maków Maz. i Ciechanów. Akta te zawierają m.in. liczne raporty i meldunki jednostek UB i MO z przebiegu rozpracowania, charakterystyki i służbowe notatki UB, doniesienia kilkunastu tajnych informatorów UB. IPN BU 0255/228 t. 1-2 (2297/IV).
Wacław Perkowski pseud. "Zając" występuje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w wielotomowych aktach KW MO w Warszawie z lat 1978-1989 zatytułowanych "Charakterystyka nr 64, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe - Okręg Warszawski nr XVI". Te materiały, w tym głównie kwestionariusze osobowe żołnierzy NZW, zostały opracowane w latach 1978-1989 (na podstawie materiałów UB z lat 1940-ch i 1950-ch) przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. W kwestionariuszu dot. Wacława Wiktora Perkowskiego pseud. "Zając" (w tomie 14) zapisano między innymi, że ww. "wspólnie z Kozłowskim Józefem ps. >Las< przybył na tereny powiatu Ostrołęka z Wileńszczyzny i był członkiem ochrony sztabu okręgu XVI NZW, którego komendantem był od maja 1947 r. ww. >Las<. Podczas akcji prowadzonej przez KBW w lipcu 1947 r. na bandę Kozłowskiego, pseud. >Zając< został zabity. Jego brat ps. >Dzik< również był członkiem tej bandy". IPN BU 0180/80 t. 14 (Charakterystyka nr 64).
.