Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bernard
Nazwisko: Wojak
Miejsce urodzenia: Lubiki
Data urodzenia: 26-11-1904
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego od 24.11.1948 do 04.12.1948 przez PUBP w Świeciu w sprawie publicznego rozpowszechniania wśród mieszkańców Jeżewa „nieprawdziwych wiadomości o ustroju społeczno-politycznym w Polsce” przez Bernarda Wojaka - rolnika z Lipienek. Utrzymywał kontakty z osobami negatywnie odnoszącym się do rzeczywistości społeczno-politycznej, sam również był „wrogo nastawiony do Polski Ludowej, ZSRR oraz do przemian społecznych”. Śledztwo przeciwko Bernardowi Wojakowi, podejrzanemu o szeptaną propagandę, zostało wszczęte postanowieniem oficera śledczego PUBP w Świeciu z 24.11.1948. Został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy (Pr. 1131/48) z 24.11.1948 i pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Aktem sporządzonym 08.12.1948 przez oficera śledczego PUBP w Świeciu Bernard Wojak został oskarżony o to, że 10.10.1948 w w restauracji w gminie Jeżewo, powiat Świecie rozpowszechniał „nieprawdziwe wiadomości mające swe źródło w szeptanej propagandzie”. IPN By 070/3653 t. 1 (3742/III).
Akta sądowe z okresu 1948-1951 w sprawie Bernarda Wojaka oskarżonego o „szeptaną propagandę”. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (Sr. 10/49) z 29.01.1949 Bernard Wojak został uznany winnym tego, że 10.10.1948 w restauracji w gminie Jeżewo, powiat Świecie rozpowszechniał „nieprawdziwe wiadomości mające swe źródło w szeptanej propagandzie”. Skazano go na karę 3 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata. Karę liczono od tymczasowego aresztowania. Prośby o przedterminowe zwolnienie z więzienia pozostawały bez pozytywnego rozpatrzenia. Został zwolniony z więzienia po odbyciu kary 24.11.1951. IPN By 66/1610.
Akta penitencjarne Bernarda Wojaka tymczasowo aresztowanego i osadzonego w więzieniu w Świeciu na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy z 24.11.1948 w związku z podejrzeniem uprawiania „szeptanej propagandy”. Skazany wyrokiem WSR w Bydgoszczy (Sr. 10/49) z 29.01.1949 na karę 3 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata. 01.06.1950 przeniesiony do Więzienia w Inowrocławiu, a 01.02.1951 do OPW (Ośrodka Pracy Więźniów) w Piechcinie. Zwolniony po odbyciu kary 24.11.1951. IPN By 070/3653 t. 2 (3742/III).
Materiały administracyjne zawierające dzienne meldunki sytuacyjne Szefa WUBP w Bydgoszczy do MBP w Warszawie za okres od 03.01.1949 do 31.12.1949. Bernard Wojak przechodzi w meldunku z 05.02.1949 jako skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na karę 3 lat więzienia. IPN By 0109/22 (20/S) mikrofilm.
.