Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Regina Janina
Nazwisko: Dunowska
Nazwisko rodowe: Dunowska
Miejsce urodzenia: Nowosiółki
Data urodzenia: 17-06-1943
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Drukarz”, nr rej. 45368, prowadzona w okresie 13.01.1982 - 18.05.1983 przez Wydział V KW MO w Łodzi w stosunku do grupy osób, m.in. Reginy Dunowskiej, zajmujących się redagowaniem, powielaniem i kolportażem podziemnych wydawnictw (m.in. „Zawsze Solidarni", „Jesteśmy”, „Solidarność Walcząca”, „Przedwiośnie”) na terenie Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego oraz kontynuujących działalność związkową po wprowadzeniu stanu wojennego. Sprawę zakończono po procesie sądowym większości członków grupy. Akta złożono do archiwum pod sygn. 6069/II IPN Ld 047/436/J (6069/2) mikrofilm.
Regina Dunowska została zarejestrowana 21.06.1982 przez Wydział V KW MO w Łodzi w kategorii „osoba zabezpieczona” (OZ), nr rej. 45959. Brak możliwości ustalenia powodów „zabezpieczenia”, które anulowano 07.01.1987. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 22/82 prowadzonego w okresie 07.08.1982 - 05.10.1982 przez Wydział Śledczy KW MO w Łodzi pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi w trybie doraźnym (nr Pg.Śl.II-190/82). Reginę Dunowską, członkinię KPN oraz NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mleczarskich w Łodzi, zatrzymano 06.08.1982 pod zarzutem kontynuowania wspólnie z innymi osobami działalności związkowej, organizowania nielegalnych struktur „Solidarności” i pełnienia funkcji łączniczki między pozostałymi uczestnikami grupy. Następnego dnia została aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym KW MO w Łodzi, z którego zwolniono ją 28.08.1982 w związku z wyłączeniem jej sprawy do odrębnego postępowania w trybie zwykłym. Dokumenty związane ze śledztwem nr Pg.Śl.II-190/82 zachowały się również w materiałach wyłączonych z akt nadzoru śledztw i dochodzeń w sprawach karnych zakończonych w roku 1982 przez WPG w Łodzi. IPN Ld pf 86/16 t. 1-2 (1347/III-N), IPN Ld 484/5 (23/91, T-5/91).
Materiały administracyjne MSW zawierające informacje dzienne opracowane przez Zespół Informacyjny Gabinetu Ministra za okres 01.08.1982 - 20.08.1982. W informacji z 09.08.1982 odnotowano zatrzymanie kilku członków NSZZ „Solidarność”, m.in. Reginy Dunowskiej, którzy „zorganizowali na terenie Łodzi nielegalną strukturę związkową pn. »Zawsze Solidarni« oraz sporządzali i rozpowszechniali biuletyn o tej samej nazwie”. Dwa dni później informowano o wszczęciu wobec nich śledztwa w trybie doraźnym pod zarzutem działalności w „nielegalnej strukturze NSZZ »Solidarność« pn. »Ochrona Społeczna«, w ramach której sporządzano i rozpowszechniano nielegalne wydawnictwa zawierające fałszywe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju podczas stanu wojennego”. IPN BU 1585/15939 (136/49, 185n/49), IPN BU 1585/15940 (136/50, 185n/50).
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 28/82 (wyłączonego ze śledztwa nr RSD 22/82) prowadzonego w okresie 27.08.1982 - 14.09.1982 przez Wydział Śledczy KW MO w Łodzi pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi (nr Pg.Śl.II-194/82) przeciwko Reginie Dunowskiej oraz innej osobie. Postępowanie wobec innej osoby zostało umorzone ze względu na „znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa zarzucanych jej czynów”. Materiały dot. R. Dunowskiej zostały wyłączone i przekazane do Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi, ponieważ WPG za właściwą do kontynuowania postępowania uznała jednostkę prokuratury powszechnej. Akt postępowania Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi nie odnaleziono. IPN Ld pf 15/249 (1324/III).
W materiałach administracyjnych zawierających kopie meldunków Wydziału V KW MO w Łodzi w systemie ESEZO za rok 1982 znajdują się meldunki dot. Reginy Dunowskiej, którą ze względu na kontynuowanie działalności związkowej i udział w kolportażu podziemnych wydawnictw inwigilowano w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Drukarz”, nr rej. 45368. Zatrzymano ją 06.08.1982, a w jej mieszkaniu dokonano przeszukania. Meldunkach zawierają również informacje o aresztowaniu i prowadzonych wobec R. Dunowskiej śledztwach. IPN Ld pf 88/2 t. 2, 4 (2890/XA).
Akta sądowe sprawy nr So.W. 436/82 prowadzonej przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w okresie 08.10.1982 - 28.03.1983 w trybie doraźnym przeciwko grupie osób oskarżonych o kontynuowanie działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego oraz redagowanie, powielanie i kolportaż podziemnych wydawnictw. Regina Dunowska występuje w materiałach procesowych jako członkini grupy, nie została jednak objęta aktem oskarżenia. IPN By 51/200-202, 204 (So.W. 436/82).
.