Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Urbanowicz
Miejsce urodzenia: Wiatrowiec
Data urodzenia: 18-11-1950
Imię ojca: Edward
Imię matki: Anastazja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ryszard Urbanowicz był figurantem Sprawy Obiektowej (SO) o kryptonimie „Polam” o numerze rejestracyjnym 2822 prowadzonej przez Wydz. III „A”/V KWMO/WUSW w Pile w okresie od 27.09.1979 do 02.02.1990. W/w został zarejestrowany do sprawy w dniu 10.11.1980 pod numerem rejestracyjnym 3692, ponieważ „był działaczem b. NSZZ »Solidarność«”. W/w sprawa dotyczyła ochrony Zakładów Sprzętu Oświetleniowego „Polam” w Pile. Zakończono z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały dotyczące Ryszarda Urbanowicza o numerze rejestracyjnym 3692 zostały wydzielone z Sprawy Obiektowej „Polam”, a akta SO złożono do archiwum pod sygn. 76/IV. Materiały o sygn. 76/IV zniszczono (protokół brakowania akt nr 4/90 z 08.01.1990). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych: dziennik archiwalny spraw obiektowych WUSW Piła (sygn. IPN Po 00188/20), dziennik rejestracyjny WUSW Piła (sygn. IPN Po 00280/14 t. 1), protokół brakowania akt nr 4/90 z 08.01.1990 (sygn. IPN Po 00169/112), kartoteka odtworzeniowa MSW w Warszawie (sygn. IPN BU 2912/1).
.