Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Marian Ryszard
Nazwisko: Krasowski
Miejsce urodzenia: Luchów Górny
Data urodzenia: 15-04-1935
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:

Chemik, dr nauk technicznych. Szkołę podstawową ukończył w 1949 w Tarnogrodzie, natomiast egzamin dojrzałości – po Liceum Ogólnokształcącym w Biłgoraju – zdał w 1953. W latach 1953 – 1958 studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, tam 30.09.1958 uzyskał tytuł magistra inżyniera chemii w zakresie technologii mas plastycznych. W czasie szkoły średniej i studiów aktywista ZMP. Od 10.1958 do 1969 pracował w Zakładach Chemicznych „Boryszew” w Sochaczewie, był tam mistrzem produkcji, inżynierem i starszym inżynierem w Zakładowym Laboratorium Badawczym, a następnie kierownikiem wydziału produkcyjnego i działu postępu technicznego oraz szefem produkcji. 10.02.1961 otrzymał dyplom ukończenia Rocznego Studium Zaocznego Ekonomiki Przemysłu zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Katowicach. 28.05.1963 wstąpił do PZPR. W okresie 05.1969 – 10.1976 dyrektor Zakładów Chemicznych PT „Pustelnik II”, które w styczniu 1972 przemianowano na Fabrykę Okładzin Ciernych „Polmo-Pustelnik II” w Markach. 7.04.1971 otrzymał świadectwo ukończenia rocznego studium Polityki gospodarczej PRL na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu przy KW PZPR w Warszawie. W listopadzie 1976 przeszedł do Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego i do 12.1981 pracował na stanowisku kierownika Zakładu Ekonomiki Produkcji i Obrotu, dalej zaś jako adiunkt (½ etatu). 30.06.1977 na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Badanie wpływu niektórych żywic i napełniaczy na własności cierno-zużyciowe tworzyw na klocki hamulców pojazdów szynowych” uzyskał stopień doktora nauk technicznych, nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. W latach 25.02.1983 – 12.02.1986 dyrektor Departamentu Kadr i Szkolenia w Ministerstwie Przemysłu Chemicznego i Lekkiego w Warszawie. 12.02.1986 został zatwierdzony na stanowisko eksperta w Wydziale Przemysłu Chemicznego Sekretariatu RWPG w Moskwie.

Źródło: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygnatura: CK XX/10.937 (dawna: CK/VII–2128).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komisja postępu Technicznego Komitet Warszawski Warszawa PZPR 1969 1970 AAN, KC PZPR, CK XX/10.937.
I Sekretarz POP przy Instytucie Ekonomiki Przemysłu Chemicznego Warszawa PZPR 1977 1981 AAN, KC PZPR, CK XX/10.937.
Sekretarz Ds. Społeczno-Ekonomicznych Komitet Dzielnicowy Żoliborz Warszawa PZPR 06-1981 AAN, KC PZPR, CK XX/10.937.
.