Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria
Nazwisko: Małkiewicz
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Data urodzenia: 24-04-1937
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maria Małkiewicz była rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Feniks" (rej. Sz 40145), prowadzonej w okresie 21.10.1988 - 31.05.1989. Sprawa dotyczyła utworzenia w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm grupy założycielskiej zmierzającej do reaktywowania „Solidarności” w tym przedsiębiorstwie. Grupa ta skierowała do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o rejestrację „S” co było sprzeczne z obowiązującą wówczas Ustawą o związkach zawodowych. 18.10.1988 Sąd Wojewódzki w Szczecinie wydał postanowienie o odmowie rejestracji NSZZ „Solidarność” Pracowników PZF „Cefarm” w Szczecinie. Członkowie Komitetu założycielskiego złożyli odwołanie do Sądu Najwyższego, który 13.12.1988 odroczył rozprawę dotyczącą rejestracji „S” w PZF „Cefarm”. Sprawę zakończono z powodu legalizacji "Solidarności". Maria Małkiewicz została zarejestrowana do sprawy 11.11.1988 pod nr Sz 40249 jako jeden z członków Komitetu Organizacyjnego. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 17483/II. IPN Sz 0053/630/J (17483/2) mikrofilm.
.