Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adolf Jan
Nazwisko: Łazor-Łazuk
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Data urodzenia: 17-06-1888
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Adolf Jan Łazor-Łazuk był zarejestrowany jako figurant Sprawy Obiektowej (SO) prowadzonej w latach 1950-1972 przez Wydział II Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dla m.st. Warszawy. Powód zainteresowania: „ww. do 1939 był oficerem zawodowym w Wojsku Polskim w stopniu podpułkownika. W latach 1939-1945 przebywał w niewoli niemieckiej w Niemczech Oflag VI B Dössel (zachodni obszar Niemiec). W latach 1945-1946 służył w Polskich Siłach Zbrojnych na terenie Francji w stopniu podpułkownika. Do Kraju powrócił w 1947 roku jako repatriant”. Materiały operacyjne 4.10.1973 złożono do archiwum Wydziału „C” KS MO pod sygnaturą 4736/IV. IPN BU 0423/5187 (4736/IV, 8567/IV).
.